Uiteindelik! Lig en lewe vir die mens!


“In Hom was daar lewe… “ Jesus is soos elkeen van ons as mens gebore. Hy moes mens word soos ons, om ons Verlosser te kan wees. Hy was sondelose mens wat net soos ons op hierdie aarde gelewe het met al die gewone daaglikse behoeftes van kos en klere, met emosies van hartseer en woede, met liefde vir swaarkry-mense. Hy het gelewe soos ons, maar in Hom is daar ook lewe. Hy moes sterwe, sodat ons kan lewe. Die sondelose Een moes sterwe, sodat sondaars die ewige lewe kan ontvang. Hy moes eers dood wees om daarna uit die dood op te staan. En so word sy lewe na die dood, vir ons ook die enigste geleentheid om weer lewendig te word: geestelik met bekering, en fisies lewendig tydens die opstanding uit die dood.

“… en dié lewe was die lig vir die mense.” Maar dié lewe wat slegs deur die Jesus-kind moontlik geword het, is ook die lig vir elke mens wat in die donker van die boosheid lewe. Donkerte en duisternis is in die Bybel die lewe buite die lig van God, dit is die lewe in die boosheid van hierdie goddelose wêreld. Jesus se aardse koms het ‘n einde kom maak aan die invloed en werk van die boosheid vir elkeen wat die lewe in Christus ontvang.

Maak oop jou arms, meld aan as ontvanger van lewe en lig. Maak jou hele lewe en jou hele menswees oop vir die nuut-wordende lewe wat God se Gees in jou wil bring. Verlaat finaal die donker bestaan, kom finaal vry van alle boosheid.

Sê nou maar net jy lewe hierdie Kersfees in die ware lig van Jesus!

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.