’n Onbreekbare verbond


In Genesis 15 lees ons van ’n kontrak wat gesluit word. Tussen Abram en God.

Die wonderlike van dié verbond is dat net een party — God — die risiko dra as die verbond nie nagekom word nie. Net God het deur die stukke vleis beweeg om die verbond te sluit. Dit was net nodig vir Abram om die offers daar neer te sit.

Dié verbond was die voorloper van die nuwe verbond wat Jesus aan die kruis kom sluit het met elkeen wat in Hom glo. God het met Jesus se kruisiging en opstanding Homself op ’n baie persoonlike, diep vlak aan mense kom verbind.

Ja, Hy wil ’n onbreekbare verbond met jou sluit. ’n Verbond waar God Homself as die verantwoordelike party aanstel. Hy neem al die risiko op Homself. Ons is, soos Abram, net daar om ’n offer te verskaf. Die offer is ons hart. Dis ons lewe.

Sal ons dan nie onsself daaraan wy om heilig en dankbaar voor so ’n genadige, liefdevolle God te leef nie?

Francine van Niekerk is redakteur van LiG-tydskrif.

Bron: ekerk.org