‘n Profeet net soos Moses

Verwerp deur die Jode

Toe Moses vertoef om van die berg af te kom begin die volk hulle rug op hom draai en afgode dien. (Ex 32:1)

Die Jode kies Barabbas in stede van Jesus. (Matt 27:21-22, 23:39, Rom 11:25)

Aanvaar deur die heidene

Moses gaan bly in die land van Midian. (Ex 2:14,15,21)

Tot vandag toe is daar Christene dwars oor die wereld. (Jes 65:1, 13-15, Rom 11:20)

Gekritiseer deur sy famielie

Miriam en Aaron kritiseer Moses omdat hy n swart heidense vrou getrou het. (Num 12:1)

Jesus word deur sy famielie beskuldig dat hy van sy sinne beroof is. (Mar 3:21) Jesus neem ook n huidense vrou, die kerk.

Gewillig om die volk se sonde te dra

Na die goue kalf vra Moses God om sy naam uit die boek van die lewe te vee en die volk te spaar. (Ex 32:31-32)

Jesus se kruis dood. (Luk 23:34, 1 Pet 2:21-24)

Vas vir 40 dae en 40 nagte

Moses vas vir 40 dae en 40 nagte om die 10 gebooie vir die volk te bring. (Ex 34:28)

Jesus vas 40 dae en 40 nagte om die nuwe verbond aan die mense te bring. (Mat 4:2)

Van aangesig tot aangesig tot God

Moses het n persoonlike verhouding met God gehad. (Deut 34:10)

Jesus het n persoonlike verhouding met God, Hy is die enigste geborene van die Vader. (1 Joh 1:18)

Sy gesig het geskyn

Moses se gesig het geskyn omdat hy in die teenwoordigheid van God was. (Ex 34:34-35)

Jesus se gesig skyn na sy verheerliking (Mat 17:2)

N stem is gehoor

God praat direk met Moses en ander kon dit hoor.

God praat met Jesus vanuit die hemel (Joh 12:23,28)

Sy graf word deur n engel bewaak

Migael bestraf die duiwel oor die liggaam van Moses. (Jud 1:9)

N engel van die hemel kom en rol die klip voor Jesus se graf weg. (Mat 28:2-6)

Hy maak God se naam bekend

Moses maak God se naam bekend aan die Israeliete in Egipte. (Ex 3:13-14)

Jesus maak God se naam bekend aan Sy mense (Joh 17:6,11,12)

Voed sy mense

Moses voed die volk in groot getalle met manna op n bo-natuurlike wyse (Ex 16:14-15)

Jesus voed die mense in groot getalle (die 5000) op n bo-natuurlike wyse. (Mat 14:19-20)

Doen wonderwerke

Moses doen wonders wat niemand tot op daardie stadium nog gedoen het nie. (Deut 34:10-12)

Jesus doen wonderwerke wat niemand voor Hom nog gedoen het nie. (Joh 5:36)

Maak n gelofte met bloed

Moses gaan na n berg, maak n gelofte met bloed en bedek/sprinkel die mense met die bloed. (Ex 24:7-8)

Jesus gaan na n berg, maak n gelofte met bloed en bedek die mense met die bloed. (Heb 9:11-15)

Daar was baie groot manne van God in die Ou Testament, Elia, Jesaja, Jeremia, Samuel, David om net n paar te noem, maar daar was net een profeet soos Moses, die Here Jesus Christus die ware Messias van Israel

 

Baruch Abba Bashem Adonai


NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.