Naasteliefde


Wie is jou naaste, het ek aan die begin gevra. Oorlog bring die lelikste en wreedste in mense na vore. Die geskiedenis konfronteer ons daarmee. Dit is ook ’n ekstreem voorbeeld, maar een waaraan ons ook moet dink. Hierdie tydperk in die geskiedenis moet ons daaraan herinner dat daar nooit weer so iets mag gebeur nie.

Jesus sê vir ons dat die grootste gebod is dat jy die Here jou God moet liefhê met jou hele hart, siel, krag en verstand. Die tweede gebod is dat jy jou naaste moet liefhê soos jouself. Jesus sê dan self dat geen ander gebod groter is as dit nie. As jy die Here liefhet, doen en dink jy reg, dis die tweede een waarmee ons sukkel. So lief soos wat jy jouself het, so lief moet jy vir jou naaste wees. Wie is jou naaste? Dit is enige iemand wat oor jou pad kom. Jou naaste is ook mense van kleur en ander nasionaliteite.

Ek dink die maklikste is om te begin met mense wat vir jou werk. Jy moet hulle so behandel dat dit vir hulle aangenaam is om in jou teenwoordigheid te wees. Jy hoef nie jou werksverhouding prys te gee nie, maar menswaardige behandeling moet jou etiek wees. Behandel mense soos wat jyself graag behandel wil word.

Dit is naasteliefde! Wanneer jou lewe en liefde vir ander ’n getuienis is, doen jy naasteliefde. Wanneer jy ander se swaar en seer raaksien, al is jy in ’n hoër posisie as hulle, lewe jy die liefde. Dit is wat God van ons verwag. Sien die menswaardigheid van elke mens raak. God het hulle lief en ons het God in ons harte, daarom is naasteliefde om mense lief te hê met Godliefde.

Gebed

Here, u liefde in my hart maak dat ek anders na mense moet kyk. Laat u liefde uit my lewe straal sodat ek Godliefde kan doen.

Amen

Bron:  ekerk.org