Nikodemus

Wie was Nikodemus?

Die naam Nikodemus is van Griekse oorsprong. Dit beteken waarskynlik “oorwinnaar oor mense.” In die Talmoed kry ons ‘n Hebreeuse vorm van die naam – Naqdimon.

Behalwe die Johannes-evangelie het ons geen betroubare bron van hom nie. Nikodemus was ‘n Fariseër en lid van die Joodse Raad (Johannes 3:1 – 21). Hy was dus ‘n gesiene man en leier. Jesus self verwys na hom as die bekende leermeester van Israel. As ons Johannes 19:39 lees, moet ons aanvaar dat hy ‘n welgestelde man was: Nikodemus … het ook gekom en ‘n mengsel van omtrent vyftig liter mirre en aalwyn gebring. Uit sy onderhoud met Jesus (Johannes 3) kan ons aflei dat hy geleerd en intelligent was, maar skugter. Uit Johannes 7, waar hy Jesus verdedig, kan ons aanvaar dat hy die waarheid soos Jesus dit vroeër aan hom verduidelik het, aanvaar het.
 

Sy naam verskyn is sekere apokriewe dokumente soos die Evangelie van Nikodemus – middel vierde eeu. Hierdie werk is grotendeels gebaseer op ‘n vroeëre werk – Die Handelinge van Pilatus.

Sommige historici beweer dat hy dieselfde persoon is wat in die Talmoed vermeld word: Nikodemus ben Gurion. Daar word gesê dat hy ryk was en ‘n baie gewilde heilige was. Hy het selfs die mag gehad om wondertekens te doen. Volgens Christelike tradisie het hy tydens die eerste eeu as martelaar gesterf. Die presiese datum is onbekend. Volgens oorlewering word sy oorblyfsels saam met dié van Stefanus, Gamaliël en Abido gevind. Hy word deur beide die Rooms-Katolieke en Oosters-Ortodokse Kerke as heilige vereer.
 

Hoekom besoek hy vir Jesus?

Meeste mense voel dat daar iets meer in die lewe moet wees – ‘n groter waarheid wat ontdek moet word. Dit was ook die geval met Nikodemus wat Jesus in die nag opgesoek het. Moontlik het hy vermoed dat hierdie jong Rabbi dalk die beloofde Messias was wat God aan Israel beloof het. By daardie gesprek leer hy dat hy opnuut gebore moet word – iets wat hy nie verstaan het nie.
 

Nikodemus se sterkpunte

  • Hy was ‘n lid van die invloedryke Joodse Raad – ‘n man in ‘n magsposisie.
  • Hy het nie die wettisisme van die Fariseërs sommer aanvaar nie. Hy besoek Jesus om meer te wete te kom van die boodskap wat Hy verkondig.
  • Hy het moed gehad. Hy het Jesus persoonlik besoek om vrae te vra en by Hom die waarheid te hoor.
  • Hy het vir Jesus opgestaan toe die Fariseërs teen Hom saamgesweer het. Hy wys die Fariseërs en priesterhoofde daarop dat wat hulle wou doen teenstrydig met hulle eie wette was.
  • Hy het die Joodse Raad en Fariseërs verontagsaam deur Jesus se liggaam met waardigheid te hanteer en seker gemaak dat Jesus ordentlik begrawe word.
  • Hy was een van die min Joodse godsdiensleiers wat in Jesus Christus geglo het.


Nikodemus se swakpunte

Toe hy die eerste maal vir Jesus besoek het, doen hy dit in die nag. Waarskynlik was dit om te verseker dat niemand hom herken nie. Sou hy Jesus gedurende die dag besoek het, mag iemand hom by die Joodse Raad gaan verklaar het. Hy wou, op daardie vroeë stadium, nie openbaar dat hy wel ‘n volgeling van Jesus was nie. Nietemin het selfs baie van die lede van die Joodse Raad tog ook tot geloof in Hom gekom, maar uit vrees vir die Fariseërs, het hulle dit nie openlik bely nie, sodat hulle nie uit die sinagoge geban sou word nie (Johannes 12:42).


Wat kan ons by Nikodemus leer?

Nikodemus het nie gerus voordat hy die waarheid ontdek het nie. Hy wou graag verstaan en hy het besef dat Jesus die antwoorde het. Nadat hy ‘n volgeling van Jesus geword het, het sy lewe verander. Hy steek nie meer sy geloof in Jesus weg nie.


Afsluiting

Uit Nikodemus se gesprek met Jesus kry ons die beskrywende woord wedergebore. Jesus sê vir kom dat hy opnuut gebore moes word – iets wat hy glad nie op daardie stadium verstaan het nie. In hierdie gesprek kry ons ook die bekende vers: God het die wêreld so lief gehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê.

 
Bron:  www.bybelkennis.co.za 

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.