Stry vir die Geloof

Sommige verse het my in die besonder getref: “Julle, geliefdes, moet egter die woorde wat die apostels van ons Here Jesus Christus lank terug gesê het, goed onthou. Hulle het vir julle gesê dat daar in die eindtyd spotters sal wees wat hulle lewe inrig volgens hulle eie goddelose menslike drange. Dit is juis hierdie mense wat verdeeldheid veroorsaak: hulle leef volgens hulle natuurlike drange en het nie die Gees in hulle nie.” Jud 17-19.

Verdeeldheid in die kerk
Ons leef in die laaste dae, en deel hiervan is dat ons, binne en buite die Kerk, mense het wat met God spot en hulle eie goddelose begeertes navolg. Op hulle beurt veroorsaak hulle weer deur hulle vals lering dat ander van die Woord afvallig word. Dit veroorsaak verdeeldheid in die Kerk en onder God se kinders. Soos die vlieënier, vlieg hulle, maar het nie die vaagste benul waar die bokant is nie. 
Ons word as gelowiges opgeroep om wys te wees en te besef dat ons in bose tye leef. Een van die dodelikste booshede waarmee ons gekonfronteer word, is die een wat ons deesdae in die Kerk vind – vals profete en hulle bose dogmas. Ons waardeer verdraagsaamheid soveel dat die hele konsep om op te staan vir die waarheid en geregtigheid vir ons heel vreemd is. Tog het die vroeë Kerk standpunt ingeneem in ‘n gemeenskap wat baie aan ons eie herinner. Die vroeë Christene het daarop aangedring dat Jesus die enigste weg na God is. In-dien ‘n mens vandag dié betrokke me-ning sou huldig en daarop sou aandring, word jy deur die gemeenskap, erger nog, die gelowiges, wat polities korrek wil wees, gebombardeer.

Onderskeiding broodnodig
Ons behoort egter in staat te wees om enige dwaalleer en die subtiliteite daarvan, asook enige prediking wat nie 100% met die Waarheid van die Woord strook nie, te herken. Ons behoort ook te weet hoe om teenoor hierdie valse leermeesters te reageer.
Judas het hierdie kort briefie aan die Kerk van Jesus Christus geskryf. Sy taalgebruik is sterk, hard, ernstig en vermanend. Dit is deesdae totaal onaanvaarbaar om enigsins onverdraag-saam teenoor dwaalleer, valse lering en afgewaterde Christenskap te wees – dit is baie meer aanvaarbaar om ‘n ont-
erende houding teenoor Jesus Christus te huldig. Daar is kerke, mans en vrouens, bewegings en organisasies regoor die wêreld wat miljoene siele mislei en hulle reguit hel toe lei!

‘n Baie sterk waarskuwing
Judas begin en eindig sy sendbrief met geweldige stellings oor ons ewige seku-riteit as gelowiges. Te midde van die vals lering wat deesdae so algemeen is, word ons daaraan herinner dat ons deur God geroep en bewaar word om in die teenwoordigheid van ons groot en glorieryke God te mag verskyn. “Gevolglik kan Hy hulle wat deur Hom na God gaan, eens en vir altyd verlos. Ja, Hy leef vir altyd om hulle saak voor God te bepleit.” Heb 7:25.
Judas het hierdie sendbrief geskryf omdat daar mense is wat by die Kerk ingesluip het en valse en goddelose leringe versprei het. Op sigwaarde was hulle deel van die Kerk, maar eintlik was hulle vreemdelinge vir Jesus Christus omdat hulle Hom nie geken het nie. Jesus Christus het Sy dissipels ook gewaarsku dat diesulkes vir die verdoemenis bestem is. Daar is deesdae mense wat die Naam van Jesus gebruik, maar nie werklik weet of daar ‘n God is nie. Hulle weet nie werklik of Christus die Seun van God is, of daar lewe na die dood is, of daar werklik ‘n maagdelike geboorte was en of wonderwerke 
regtig plaasgevind het nie. Nog minder weet hulle of sondaars regtig gered kan word!

Judas veroordeel valse leermeesters in sy sendbrief en gee sewe voorbeelde uit die Ou Testament om sy stelling te bewys:
• Israel (v 5)
• Gevalle engele (v 6)
• Sodom en Gomorra (v 7)
• Migael en Moses (v 8-10)
• Kain (v 11)
• Bileam (v 11)
• Korag (v 11)

Wettiging van sonde
Al die bogenoemde groepe was ongehoorsaam aan God en het hulle straf daarvoor ontvang. Judas sê hierdie valse leraars het op eie gesag gepraat. “Hierdie mense praat beledigend oor dinge wat hulle nie regtig verstaan nie. Hulle is eintlik soos redelose diere wat net hulle eie natuurlike instinkte ken waardeur hulle hulle eie vernietiging veroorsaak.” 
(v 10) Hulle was brommers, klakouse, trotsaards en het hul eie weë gevolg. Daar was geen morele kompas nie, geen etiese besluite, geen leiding deur die Gees en geen geestelike insig nie – en dit is juis wat hulle vernietig. Vandag sien ons kerke en kerkleiers wat, hoewel hulle Jesus se Naam bely, openlik sondig en sonde om ons aanmoedig. Wat moontlik by hulle begin het as ‘n gebrek aan eerbied vir die Woord van die Here wat hulle nie gehoorsaam het nie, wettig en regverdig hulle interpretasie van die Skrif, sonde.
Judas verwys ook na Henog wat “met God gewandel” het. Hy is direk in die Hemel opgeneem sonder om die dood te ervaar. Daar word ook gesê dat hy God “behaag” het. Hy is dus die perfekte voorbeeld van voorkomende optrede teen afvalligheid, valse lering en dogmas. Die verhouding tussen Henog en God impliseer versoening met God – geen mens kan God behaag indien hy nie God in versoening ken en dien nie.
Daar moes ook ‘n karakterooreenkoms wees: Henog moes heilig wees omdat God heilig is. Hy moes Goddelike morele waardes hê omdat God nie onheilige lewenswandel kan verdra nie en omdat God onder geen omstandighede Sy standaarde verlaag om by ons aan te pas nie. Henog moes ook sy wil aan God onderwerp omdat God nie Sy Wil op enigiemand afdwing nie. Henog het verkies om God te behaag – net so moet ons ook ons wil aan God onderwerp en op ‘n daaglikse basis kies om Hom te behaag.

Verstaan jou geloof
• Ons moet die woorde van die Apostels “onthou” (v 17-18)
Onthou wat Jesus en die Apostels oor hierdie afvalliges gesê het – sodat ons nie onverhoeds betrap word nie
• Ons moet ons in die Heilige geloof “opbou” (v 20)
Die harte van diegene wat oorleef, is sterk in die geloof – dit beteken dat die Waarhede van die Christelike geloof in ons harte gegraveer is. 1 Tes 5:20-21 lees: “Moenie profesieë geringskat nie, maar ondersoek alles wat gesê word en behou wat goed is.” Ons het dus onderskeiding nodig. Ons moet waaksaam wees ten opsigte van liberalisme, dogmatisme, wettisisme, sekulêre sielkunde en relativisme wat die egte dogma van die Woord aftakel en 
ernstig aantas.
• Ons moet ook “aan die Heilige Gees verbind bly.” Dit beteken ons moet voortdurend in die Gees bid volgens Sy Wil, leiding en wysheid. Ons behoort ons na die Wil van God te rig en Sy Woord te bestudeer en in geloof te bid.
• Ons moet ook “in Sy liefde gegrondves wees” (v 21) terwyl ons op Sy Wederkoms wag. Ons moet daarom wees daar waar ons die seën van God se liefde kan ervaar. Moenie jouself in ‘n posisie bevind waar jy God se oordeel begin voel nie. Jy moet dus net aan Hom gehoorsaam wees. Leef met oorgawe in Sy Lig.

Bedreiging vir die Kerk
Daar is drie groepe mense wat die Kerk van Jesus Christus bedreig en ons behoort genadig teenoor hulle op te tree en te probeer om hulle weer by die Waarheid uit te bring.
Die wat twyfel of onkundig is (v 22). Hulle ken nie die Woord van God nie, pas dit nie in hul lewens toe nie en vind die valse lering bevredigend. Hulle is verward. Judas sê ons moet hulle in die Waarheid lei deur die pad saam met hulle te stap.
Diegene wat uit die “vuur geruk” moet word (v 23). Dit is ‘n baie groter uitdaging. Hulle het die leuens wat aan hulle voorgehou is, geglo. Hier word dit ‘n reddingsoperasie! Ons behoort alles in ons vermoë te doen om hulle te red.
Diegene wat “deur hulle luste besmet is” (v 23). Hierdie mense het die leuens heelhartig aanvaar en deel van hulle leefwyse gemaak. Ons behoort hulle met ontferming te benader, maar ook baie seker maak dat ons nie self daardeur besmet word nie.

Stry vir die geloof
Wanneer jy die sendbrief van Judas lees kan jy nie anders as om te besef dat Christene alles in hul vermoë behoort te doen om die valse leraars en profete teen te staan nie. 
Christus bewaar ons, maar Hy wil ook hê dat ons dít wat Hy in ons hand geplaas het, met ons lewens sal be-skerm. Ons behoort ook bereid te wees om toe te sien dat ons familie, vriende en ook ons vyande uit die hand van die valse lering en leefwyse ruk.
Ons behoort ons in die geloof op te bou deur die Woord van God te bestudeer en in Sy Lig en Waarheid te wandel. Mag die Here jou seën in jou stryd vir die Geloof!

Bron:  www.juig.co.za 

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.