Ons elkeen is die kerk


Die kerk is nie die gebou nie. Om die waarheid te sê, dit lyk asof die kerkgeboue soos ons dit vandag het, heeltemal anders gaan lyk in die toekoms – dit sal eerder plekke wees wat al sewe dae van die week ‘n funksie het vir die gemeenskap waarin dit is. Die kerk is ook nie die sinode of kerklike vergaderings nie. Nee, outokratiese leierskap in die kerk is klaar besig om plek te maak vir ‘n dienende leierskap – soos wat Jesus vir ons die voorbeeld kom stel het. Die kerk is ook nie al die mense wie se name op die lidmaatregisters aangeteken is nie – die nuwe geslag jongmense steur hulle reeds nie hieraan nie. Die kerk is ook nie al die mense wat hulleself as Christene laat aanteken as daar ‘n sensus gedoen word nie – die meerderheid van hierdie “sensus-Christene” kom nie meer naby aan ‘n kerk nie, selfs nie eers vir hulle begrafnis nie.

Ons elkeen is die kerk. Ons elkeen wat God leer ken, wat glo dat Jesus ons enigste Verlosser is, en wat op Hom vertrou vir die lewe nou én hierna. Soos Paulus in ons teks sê, ons is briewe wat deur die Gees geskrywe is. Briewe wat ander kan lees en deur ons kan ontdek wie God is. Ons Here neem verantwoordelikheid om só deur sy Gees in en deur ons te werk, dat ander wat Hom nie ken nie, Hom in en deur ons kan ken én dan in Hom glo. Hiervoor het Hy sy Gees in ons gegee wat lewend maak, sodat die dooie wet nuwe betekenis vir ons kry. Hy kom skryf sy wet op ons harte sodat ons al hoe meer leef soos Jesus geleef het.

Ons is God se woonplek op aarde – Hy woon deur sy Gees in ons. Ons is besig om sy hande en voete te wees in ‘n stukkende en verlore wêreld. Ons word Jesus se liefde in elke situasie waarin Hy ons nodig het.

Bron:  http://doomcharl.blogspot.com/

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.