Die ware betekenis van ‘n vasdag

Jesaja 58 handel hoofsaaklik oor een van die Jode se godsdienstige praktyke – vasdae. Die Jode het ongetwyfeld die vasdag “korrek” gedenk, veral wat al die uiterlike vereistes van so ‘n dag betref. Maar let op al die ander dinge wat aan die gang was, hulle het hulle werkers uitgebuit en onder mekaar baklei. God het verby die korrekte tradisies en rituele gekyk en gesien dat hulle houding verkeerd was!

 

Jesaja kom en vertel aan hulle dat hulle vasdae ‘n leë ritueel is en dat God geen behae daarin het nie. Hy verduidelik dan vir hulle wat ‘n ware vasdag is: “Is dit nie dat jy vir dié wat honger is, van jou brood gee nie, dat jy aan die armes en die dakloses ‘n blyplek gee nie, dat wanneer jy iemand sonder klere sien, jy vir hom klere gee nie, dat jy jou medemens nie aan sy lot oorlaat nie?”(v 7)

 

Die Here wil hê dat ons vol aksie moet wees en deernis met ander moet hê. Om te vas beteken nie net dat jy sonder iets moet klaarkom nie, dit beteken dat jy iets van jouself aan ander sal gee. Jy vas en kom sonder kos klaar sodat ander kan eet. Miskien moet jy ou klere dra en jou beste klere vir iemand wat geen klere het nie, gee. Miskien moet jy jou deur vir ‘n vreemdeling oopmaak en jou huis met iemand wat geen heenkome het nie, deel. Om te vas kan ook beteken dat jy jouself vir jou vriende en familie beskikbaar moet maak, al is dit ongerieflik en wil jy dit nie doen nie.

 

Gebed: Here, vergewe my vir al die kere wat ek net bloot die tradisies en rituele van godsdiens volg. Help my om u liefde teenoor ander uit te leef. Amen

Bron:  versndag.co.za

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.