Ontdek jou ware self tussen ander


Hoe lyk jy?
• Jy is nie beter as ander kinders van die Here nie;
• Jy is nederig oor die vernuwing in jou;
• Jy aanvaar dat jy is wat God van jou maak;
• Jy het ‘n unieke persoonlikheid met unieke gawes in God se span;
• Jy het die guns van Hom ontvang om te doen wat Hy deur jou wil doen;
• Jy gee jou samewerking met die ander begenadigdes wat Hom dien; en
• Jy geniet wie jy is in God se oë.

Waarheen is God met jou en my oppad met sy vernuwing in ons?
• God Drie-enig kom lewe met sy lewensasem in ons;
• Ons word sy oë in hierdie wêreld;
• Ons hoor sy innerlike stem;
• Ons raak met sy hande aan die nood om ons;
• Ons loop met sy voete na die verlorenes;
• Ons word sy stem wat liedevol tereg wys en bemoedig; en
• Ons leef sy liefde, want Hy is liefde!

Wat kan jy verwag van “DIE NUWE JY”?
• Jy voel minder tuis in hierdie sondige wêreld;
• Jy maak nuwe “nuwe jy”-vriende;
• Jou lewe draai rondom ander, in plaas daarvan dat alles net om jou en jou dinge gaan;
• Jy spandeer jou tyd op God se dinge en op sy manier;
• Jou verhoudings met ander kry nuwe betekenis;
• Jou hele “JY” en al jou besittings, behoort nou alles aan die Here; en
• Jy is verbaas en verheug oor alles wat God deur jou vermag!

Wees dus voorbereid op ‘n geestelike avontuur waarop God jou gaan neem! 

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.