Oor Jesus en die kerk

 

Ek dink sulke lidmate se bedoelings is ‘n opregte bekommernis wat voorspruit uit die werksaamhede van die Nuwe Hervormers en die aandag wat die media aan hulle verleen. Goeie Nuus wat al oor 2000 jaar verkondig word is tog nie meer NUUS nie. Maar wanneer die 2000 jaar oue Goeie Nuus bevraagteken word, wel dit is NUUS.
 

Ek wil egter nie in n debat oor die saak betrokke raak nie. Ek lees egter wel baie van die werke van die skrywers wie se teologie en menings deur Sarel van der Merwe nie net bevraagteken word nie, maar selfs verketter word. Twee van  hulle is Leonard Sweet en Frank Viola. Die twee het ‘n verklaring geskryf met die titel: The Jesus Manifesto. Die verklaring was ‘n aanloop tot ‘n boek met dieselfde titel. Die verklaring is ‘n ondubbelsinnige uitspraak oor wat hulle veral oor Jesus Christus glo. Hierdie verkalring is ook deur feitlik al die teoloë wat deur Sarel van der Merwe verdag gemaak is, onderteken.
 

Daar is egter nie net verwarring oor die persoon van Jesus nie. Daar is ook verwarring oor die kerk en die rol van die kerk. Die term “missie” en “missionêr” is op feitlik elke predikant en teoloog se lippe in hierdie dae. Maar verstaan ons almal dieselfde wanneer daar na “missionêr” verwys word? Ongelukkig is dit so dat sommiges hulle eie agendas aanvuur en dan die term “missionêr” daarvoor gebruik.
 

Vandag (28 April 2011) het ‘n ander groep hedendaagse teoloë, Ed Stetzer, ‘n verdere verklaring uitgereik met die titel: Missional Manifesto.  Hierdie verklaring is die gesamentlike werk van onder andere Ed Stetzer, Alan Hirsch, Dan Kimball, Tim Keller, Eric Mason en  J.D. Gear.
 

Die verklaring kan HIER gelees word.

Bron:  http://ngwaverley.co.za/web/?p=1999 

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.