Laat Hý die groeiwerk doen!

Net die Gees van God kan mense se harte regtig verander. Net die Heilige God self kan in ander se lewens werk en ‘n verskil maak. Ek en jy kan bloot net probeer om deur ons wysheid, leiding en voorbeeld die goeie saad in ander se harte te saai. Net ons Vader kan daardie saad laat groei.
 
Ons taak op aarde is om so te leef dat ander iets van Christus se liefde in ons kan sien. En dat hulle deur die manier hoe ons leef, gemotiveer word om Hom ook beter te leer ken. Die voorbeeld wat ons stel en die verskil wat ons in ander se lewens maak, het heel dikwels ‘n veel groter invloed op hul menswees as wat ons woorde ooit kan hê.

Lewe só dat jy in elke mens wat jy teёkom se lewe iets konkreets sal agterlaat wat hom sal laat groei, wat hom sal inspireer om dié mens te word wat God wil hê hy moet wees, het Nina Smit gesê. Mag ek en jy elke dag so naby aan ons Vader leef dat ander iets van sy grootheid in ons sal sien. Ja, mag ons so leef dat ons – sonder woorde – vir die wêreld kan vertel: “God het jou oneindig lief.” En die res? Dit kan ons maar in ons ervare Landbouer – ons almagtige God – se hande laat. Hy sal op sy tyd en manier ook in ander se saailande werk.

Vader-God, ek weet dat ek maar net saad kan saai en dat U die Een is wat laat groei. Help my om my lewe so te leef dat ander U wíl ken en nader aan U wíl leef. Ja, Here, leer my die kuns om deur my voorbeeld ‘n duisend woorde te spreek: Woorde van u liefde.

Bron:  ekerk 

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.