Pa wees in 2012


Man-wees het direk te doen met pa-wees. En man-wees het nie verander nie, maar die rol en plek van pa-wees het oor die afgelope drie dekades drasties verander. Pa is nie nou meer die enigste of primêre broodwinner in die huis nie – die huisgesin is ook afhanklik van ma se inkomste. Dan het die samelewing ook aan die vrou is baie meer prominente rol gegee as gelyke vennoot van die manlike geslag. En die tradisionele karaktertrek van man-wees, is dat mans wil graag voel hulle is in beheer as die fisies sterker geslag. Nou neem vrouens op baie plekke die rol van die man oor: dit gebeur by aanstellings in die professionele beroepsomgewing, dit gebeur in die kerk en dit gebeur in die huisgesin. En omdat man-wees hierdeur bedreig word, word pa-wees ook bedreig. En hier is dit nodig dat ons in die kerk volgens die Bybel weer die rol van pa-wees in die huisgesin uitklaar.

Paulus gee riglyne vir die Christelike lewenswandel. Natuurlik geld hierdie riglyne ook vir die vrou en die ma. Maar wanneer die pa van die huis dit weer herontdek en toepas om voor te loop in die uitleef van die Christelike deugde, sal dit ‘n direkte positiewe effek hê in die hele gesin. Pa behoort sy Bybel getrou te lees sodat hy die voorbeeld kan stel in alles wat waar, wat edel, wat reg, wat rein, wat mooi, wat prysenswaardig is. Pa’s kan weer hulle rol as hulle manne van die Woord binne die nuwe omstandighede van vandag, herontdek.

Suksesvolle pa-wees beteken dat die pa in die huis ‘n sigbare, lewende en vaste verhouding met die Here het. Ons behoort baie ernstig te bid vir die bekering van pa’s. Ma’s en kinders behoort met groot toewyding vir pa’s die ruimte te gee om priester in die huis te wees.

Bron:  http://doomcharl.blogspot.com/

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.