Palmsondag in Damaskus

 

Die fokuspunt van die feesvieringe is Reguitstraat.   Damaskus kompeteer met Jerigo as die oudste aaneenbewoonde stad in die wêreld en Reguitstraat is sekerlik na die Via Dolorosa in Jerusalem, die bekendste strat in die christelike tradisie.   Dit is immers in Reguitstraat waar Paulus vir drie dae gebly het in die huis van Judas nadat hy met blindheid geslaan was op pad om die christene in Damaskus te verbolg. (Hand. 9:11)
 

Reguitstraat begin by die Oospoort van die ou stad waar ook van die oudste kerke en katedrale geleë is en loop dan in ‘n westelike rigting.   Op Palmsondag word Reguitstraat vir verkeer gesluit.   Na afloop van die vroeë oggend kerkdienste reël verskeie kerke optogte in Reguitstraat met blaasorkeste vooraan wat triomfantlike marsmusiek speel.   Die mans is in hulle kispakke geklee en die vroue is uitgedos in hulle bestle uitrustings.   Klein dogtertjies dra trourokkies met sluiers en seuntjies het bruidegompakkies aan as simbool van die kerk as die bruid van Christus.   In navolging van die skare wat Jesus in Jerusalem verwelkom het, het elkeen in die optog ook ‘n palm- of olyftak in die hand.   Die optog eindig weer by die onderskeie kerkterreine waar ‘n feestelike atmosfeer heers amper soos by ‘n outydse kerkbasaar.
 

Die burgermeester van Damaskus wat ‘n Moslem is, besoek die meeste kerke en katedrale om sy persoonlike paasgroete oor te dra.   Wat die viering van  Palmsondag nog merkwaardige maak is die feit dat die meeste optoggangers by die werk moes afvra om aan die feesvieringe te kon deelneem omdat Sondag ‘n gewone werksdag is.   Hoewel net 10% van Sirië se bevolking van 22 miljoen mense Christene is, sit hulle beslis nie hulle “lamp onder die maatemmer nie, maar op die staander” (Mat. 5:15) waarvan die viering van Palmsondag ‘n goeie voorbeeld is.

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.