Pornografie – die stille geheim


Desperate worsteling
Natuurlik begin genesing met belydenis aan God en om tyd in Sy teenwoordigheid te bestee. Tog is daar ’n skare Christene wat desperaat probeer vrykom, maar steeds voor hierdie verslawing swig. Mense wat nie die worsteling van versla-wing aan pornografie ken nie, oordeel dikwels vanuit hulle eie ‘heiligheid’. Sommige oordeel dat mense wat met pornografie sukkel, nie werklik gered is nie. Dalk moet ons onderskeid tref tussen regverdigmaking (‘justification’) en die proses van heiligmaking (‘sanctification’).

Hoekom kyk mense na pornografie?
Die logiese antwoord is dat mense dit vir seksuele stimulasie doen. Tog begin elkeen wat in pornografie vasgevang is, om verskillende redes daarmee. Baie mense is hierin vasgevang hoewel hulle huwelikslewe in die slaapkamer nie ongesond is nie. Waarom kyk mense dit dan?
• Blootstelling op jong ouderdom Baie kinders word op ’n ouderdom, wanneer hulle nuuskierig is oor hulle eie liggame en dié van die teenoorgestelde geslag, deur maats en media aan pornografie blootgestel. Pornografie word dan die basis van hulle seksuele kennis. Omdat die meeste kinders dit vanweë skuldgevoelens geheim hou en dikwels nie ouers het wat openlik oor seks praat nie, kry hulle nooit die waarheid as teenantwoord nie en bly lank vasgevang in die ‘geheim’ met gepaardgaande skuldgevoelens.
• Toevallige blootstelling Sommige mense swig voor pornografie by hulle werk of deur toevallige blootstelling op sosiale media. Hulle dink dat hulle net een keer sal kyk, maar een keer se kyk word maklik nog ’n keer, wat later in ’n probleem ontwikkel.
• Gevoelens van mislukking Wanneer ’n man soos ’n mislukking voel by sy vrou (veral op die seksuele gebied) en hy dikwels gekritiseer word, word pornografie maklik ’n seksuele uitla-ting sonder kritiek – in ’n wêreld waar die man goed genoeg kan voel. Met die anonieme vroue op die skerm of in ’n boek kan hy nie faal nie en hoef hy nie te vrees dat dít wat hy kan bied, te min is nie.

Deesdae is daar toenemend ook vroue wat onvervuld voel in hulle sekslewe of emosioneel verwerp voel en na liefde en aandag by mans op die internet soek. In die teenwoordigheid van hierdie mans – al is dit via tegnologie – voel hulle begeerlik. Iets wat as emosionele ontvlugting begin, kan later erotiese foto’s en meer behels.
• Emosionele ontvlugting Baie mense getuig dat pornografie ’n emosionele kruk is – soos sigarette en drank vir ander mense is – iets waarheen hulle vlug in oomblikke van verveeldheid; konflik; in tye van finansiële druk, stres, moedeloosheid of depressie.

Wortel nie altyd wellus nie
Daar is sekerlik nog redes waarom mense in pornografie verstrik raak, maar wat wel vir my belang-rik is, is dat ons besef dat daar Christene is wat met hierdie donker geheim saamleef en worstel. Die wortel van die probleem is nie altyd blote wellus of ’n swak karakter nie.

Die nagevolge van pornografie in die huwelik
• Baie paartjies getuig dat hulle verhouding aanvanklik baie vurig en passievol was, maar dat diep intimiteit mettertyd heeltemal gekwyn het
• Baie mense maak die fout om te dink dat ’n man meer begeerte vir sy eie vrou sal ontwikkel en andersom. Die teendeel is egter waar. Baie mans skram later van hul vroue weg as hulle vir hulle voorstelle en versoeke gekritiseer word; ook omdat hulle drange ontwikkel waaraan hulle vroue nie wil meedoen nie
• ’n Man wat wel ’n verhouding met God het, maar in die geheim met pornografie worstel, begin weens skuldgevoelens van God wegskram. Hy kruip weg soos ’n kind wat weet dat sy pa gaan raas oor wat hy aangevang het – iets wat die afstand tussen hom en God al groter maak. Soos met enige sondige geheim, ervaar hy die inspraak van die Heilige Gees al hoe moeiliker – en dít maak die proses om bevryding soveel moeiliker
• Hy voel soos ’n klug voor sy kinders, vrou, vriende en kollegas omdat hy ’n front moet voorhou dat hy moreel skoon lewe.
Skuldgevoelens vreet aan sy menswees, en sy dubbele lewe veroorsaak voortdurende spanning uit vrees dat hy uitgevang kan word
• Baie mans en vroue getuig dat die versla-wing hulle selfone en rekenaars oorneem, en dat dit baie van hulle werkstyd steel

Is jy of jou maat vasgevang?
• Jy is deel van God se genesingsplan vir jou maat! Vra God om jou die oop deur in jou of jou maat se gees te wys – wat was die oorsprong van die soeke na pornografie?
• Probeer vasstel of pornografie ’n emosionele kruk is. Dit is makliker om die versoeking te vermy as jy weet dat jy elke keer struikel wanneer jy byvoorbeeld finansieel sukkel
• Kry iemand aan wie jy verantwoordbaar is; teenoor wie jy eerlik kan oopmaak wanneer jy vasval
• Wees eerlik met jouself (of jou maat) oor die tye of plekke waar pornografie ’n probleem vir jou is. Hoe meer bewus jy van slaggate is, hoe makliker kan jy dit vermy
• Salf jou maat (selfs sonder hulle medewete). Proklameer daagliks God se waarheid oor verbond, reinheid en vryheid oor jou maat en julle huwelik
• Maak seker jou maat weet hy/sy is genoeg vir jou. Koester, waardeer en respekteer hulle in die klein dingetjies – emosioneel, geestelik én fisiek – al voel jy hy/sy verdien dit nie!
• Word ’n instrument van genade en liefde – geen veroordeling nie. As jou maat gered is, wil hulle vry wees. Hulle het stille, geestelike ondersteuning nodig
• Moenie in die slaapkamer emosioneel te veel druk op hulle plaas nie. Intimiteit sal saam met genesing kom
• Moenie jou maat peper met wat God van hulle verwag nie, dan hardloop hulle van jou én van God af weg! Dit help nie jy preek vir jou maat dat Jesus die Brood van die Lewe is, maar hulle kry nooit ’n krummel by jou te ete nie. Hulle moet Jesus in jou sien en hoor en nie met die Bybel geslaan word nie
• Jou geveg is nie teen jou maat se vlees en bloed nie. Staan in die Gees op vir hom/haar. Bid sonder ophou!
• Kry hulp voordat dit te laat is. Pornografie laat ’n bloedspoor van verwoeste lewens in baie gesinne – jou gesin en God se beloftes is te veel werd om net tou op te gooi!

Mag God ons huwelike en gees beskerm, ons gedagtes elke dag vernuwe en ons hart en oë gerig hou op alles wat goed, edel, rein en prysenswaardig is!

GRETHA WIID
is ’n verhoudingskenner, gasspreker en outeur. Kontak haar by: www.grethawiid.co.za of Facebook: Gretha Wiid

Bron:  www.juig.co.za NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.