Pornografie

Genesis 2:24,25 sê ‘n man sal sy pa en ma verlaat en saam met sy vrou lewe en hulle twee sal een word (letterlik: ‘een vlees wees’) wat die seksuele omgang insluit as die bevestiging van hulle lewenseenheid. Hulle twee, Adam en Eva, was kaal, maar hulle was nie skaam nie. Dit is God se doel met die seksuele lewe van man en vrou om in die huwelik ook liggaamlik een te wees.
 

Genesis 3:7 vertel reeds hoe die mense, nadat hulle ongehoorsaam was aan die Here en in sonde verval het, vir die eerste keer besef het hulle is kaal en probeer het om hulle naaktheid te bedek. Nadat die Here aan die mense hulle straf opgelê het, het Hy uit sy groot genade vir hulle velklere gemaak, en hulle dit aangetrek (Gen 3:21).

  

Maar in die nageslag van Kaïn was Lameg reeds nie tevrede met een vrou nie, en het homself ook aan ‘n tweede vrou ontbloot (Gen.4:19) en sy suster Naäma (lieflike vriendelike) was volgens haar naam waarskynlik ‘n prostituut wat haar aan mans ontbloot het (Gen4:22).
 

Reeds in Gen. 6:5,6 was die Here bedroef dat Hy die mense gemaak het, want hulle verdorwenheid was so groot en dat hulle hulle lewenslank net slegte dinge bedink het, en die Here almal behalwe Noag en sy gesin uitgewis het.
 

Nadat die Here Israel van hulle slaweskap van byna 400 jaar verlos het uit Egipte, het hulle, toe Moses lank by die Here op die berg Sinai gebly het om die wet te ontvang, ‘n goue bulkalf gemaak as hulle god, en wellustig fees gevier om soos bulle en koeie kaal met mekaar te verkeer (Gen.32:3-6; vgl. 1 Korintiërs 10:7; Numeri 25:1-15 waar hulle net voor hulle Kanaän ingaan met die Moabitiese meisies in die Baältempel gemeenskap gehad het, 1 Kor 10:8 se waarskuwing teen daardie onsedelikheid onder Christene).

Daarna het Israel vir 40 jaar in die woestyn geswerf en het hulle kinders Kanaän ingeval. Teen daardie tyd het die ongeregtigheid van die Amoriete, die verskillende stamme van Kanaän, hulle volle maat van sonde bereik en moes Israel hulle uitroei (Gen 15:16). Die Kanaäniete het die bulgod Baäl gedien en die vroulike Astarte of Asjera, en onder elke groen boom en op die heuwels en berge hulle kaal uitgetrek en soos bulle en koeie gemeenskap gehad om vrugbaarheid te kry.

Israel het dieselfde pad gevolg en die Here verlaat om soos die Kanaäniete seksueel te lewe. In Jesaja 57 sê die Here: Israel is gebore uit owerspel en hoerery (v3), hulle dien die afgode met hulle wellus onder die groot bome, onder elke groen boom (v5), hulle verkies die afgodsbeelde in die laagte (v6), op die hoë berge het hulle ‘n plek ingerig vir onsedelikheid en daarheen opgeklim om offers te bring (v7), agter hulle deur en aan hulle kosyne het hulle beeldjies opgehang. In jou ontrou aan My, het jy jou kaal uitgetrek, op jou bed geklim en vir jou minnaars plek gemaak. Jy het jou verbind aan dié saam met wie jy graag geslaap het. Jy het hulle naaktheid geniet (v8; Astartebeeldjies was van vroue met ontblote borste, en Baälbulle met vergrote geslagsdele), jou wellus het jou aanhou oorweldig, daarom het jy nie opgehou nie (v10).
 

Om vir al die sondes van die wêreld versoening te doen, ook vir al die seksuele oortredings, het God self gekom, mens geword, en sy eie volk, die Jode, het Hom laat kruisig. Die Romeinse soldate wat Jesus moes kruisig het Hom kaal uitgetrek en aan die kruis gespyker (Johannes 19:23-24).
 

En nou moet ons lewe as mense wat deur Jesus se offer gereinig is van ons sonde. Jesus het sy Heilige Gees gestuur om in ons te woon en ons te leer om soos kinders van God te lewe (Romeine 8:3-17). Jesus het reeds gesê: elkeen wat na ‘n vrou kyk en haar begeer, het reeds in sy hart met haar egbreuk gepleeg (Matteus 5:28). Paulus sê: Dir is die wil van God dat julle heilig moet lewe. Weerhou julle van die onsedelikheid. Elkeen moet weet om sy vrou met heiligheid en eerbaarheid te verkry en saam te lewe; julle moenie deur hartstog en begeerte gedrywe word soos die heidene wat vir God nie ken nie (1 Tessalonisense 4:3-5). In 1 Korintiërs 6:19-20 sê hy: Of besef julle nie dat julle liggaam ‘n tempel van die Heilige Gees is nie? Julle het die Heilige Gees ontvang, en julle behoort nie aan julleself nie: Julle is gekoop, en die prys is betaal (deur Christus aan die kruis). Julle moet God dus in julle liggaam verheerlik.
 

God het reeds Adam en Eva se liggame bedek met klere van vel. Maar wanneer mans en vroue weer begin om so veel as moontlik van hulle liggame te ontbloot, moet hulle weet dit prikkel mekaar en lei tot seksuele begeertes wat weglei van die Here en sy pad af. Paulus sê in Filippense 4:8: alles wat waar is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is – watter deug of watter lofwaardige saak daar ook mag wees – daarop moet julle julle gedagtes rig. Maar as ons begin pornografiese boeke en tydskrifte met kaal mans en meisies begin lees, en pornografiese TV programme en foto’s ook op rekenaars en selfone begin kyk, beweeg ons lynreg weg van die Here en die beste pad vir ons lewe. 

Bron:  bybelkennis.co.za 

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.