Praktiese Bybellees

• ‘n Baie belangrike hulpmiddel wat ons graag gebruik om die Bybel beter te verstaan, is dat jy een deel van die Bybel kan gebruik om ‘n ander deel beter te verstaan. Moeiliker dele in die Bybel kan deur makliker dele in die Bybel verklaar word.
• Daar is verskillende literatuursoorte in die Bybel wat verskillend gelees moet word. Daar is geskiedenis (soos onder andere die konings van Israel in 1 en 2 Konings), daar is wysheidsliteratuur (soos Job, Spreuke en Prediker), daar is poësie (in sommige Psalms), die evangelies (Matteus tot Johannes), en vele ander soorte. Hierdie literatuursoorte help ons verstaan dat sommige dele in die Bybel is tydloos en geld nog net so vandag (soos ons vind in die wysheidsliteratuur). Dan is daar weer geskiedkundige dele wat net in die Bybelse tyd gegeld het wat ons nie net so op vandag kan toepas nie.
• Die heel belangrikste is om die Bybel te lees met die verwagting dat die Heilige Gees wat in jou as Jesus-mens is, jou sal help om reg te verstaan wat jy lees. Dieselfde Gees wat die Bybelskrywers geïnspireer het, wil jou baie graag help om God se stem in jou lewe te hoor. En dit kan net gebeur as jy vir Hom kans gee om met jou innerlik te praat (slegs in hoë uitsondering hoorbaar) deur die Bybel te lees.
Die Bybel gee vir elke Jesus-mens die geleentheid om God “raak te lees” en so vir Hom beter te leer ken in jou eie lewe. Kom ek gee ‘n bietjie praktiese raad oor Bybellees:
“En hierdie woord is die boodskap van die geloof…” (Romeine 10: 8b)

Bron: http://doomcharl.blogspot.com/ NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.