Vind herstel en hoop ná die dood van ’n geliefde


So is mense se eerste reaksie dat dit nie waar kan wees nie. Ek kan nie glo dat dit gebeur het nie! Dit voel vir jou of jy in ’n beswyming is en of jou reaksies outomaties en meganies kom. Die skeiding voel of jy dit nie kan verwerk nie. Jy beleef pyn en woede en droefheid. Jy sal sonder die bekende gesig en stem en maniertjies moet leer saamleef. Sal die lewe nog vir my sin kan maak?

 


Die skrywer het ’n beradingsentrum in Bryanston in Johannesburg gestig en beradingspanne opgelei en vanuit haar ervaring as student en opleier skryf sy met groot wysheid oor die noodsaak dat die mens wat deur die dood gekonfronteer word, doelbewus aandag daaraan moet gee om te rou, en die rouproses te voltooi, al is dit met tye baie moeilik. Droefheid is ’n natuurlike reaksie op die dood, en dit sluit ook in wanneer ’n mens terminaal siek is en vrede met jou eie dood moet maak.


In die rouproses is daar nie voorgeskrewe prosesse wat noodwendig op mekaar volg, soos dikwels in die verlede beweer is nie. Daarvoor is elke mens te uniek, en is die kanse net te groot dat daar onafgehandelde besigheid uit die verlede is wat die rouproses kniehalter en vertraag.


Mense gee dikwels goedbedoelde, maar nuttelose raad en ook hier moet die mens wat deur die rouproses gaan, besef dat dit ’n unieke ervaring is wat met niemand anders se ervaring vergelyk kan word nie.


Die boek bied twaalf kort hoofstukke wat praktiese raad bevat vir die mens wat deur die rouproses werk en elke hoofstuk sluit met enkele vrae wat die leser help om die inhoud van die hoofstuk op die sy/ haar eie situasie van toepassing te maak. Die doel van die boek is om die leser bewus te maak van die rouproses, maar ook bedag te maak op gevare en uitdagings tydens die rouproses. En daarin lê die groot nut van die boek: ’n mens kan dit met vertroue aan iemand gee wat deur rou getref is in die wete dat die skrywer realisties en versigtig oor ’n proses skryf wat nie sommer net gou verduidelik kan word nie.


Gee gerus die boek vir ’n vriend of vriendin wat die moeilke pad moet stap, of gebruik dit as gids wanneer jy hier langs verby moet gaan.


Bron:  ekerk.org
NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.