Raad vir die huwelikKoers vir die lewe
Nie my pa of my oupa was manne met baie universiteitsgrade nie, maar hulle het geslag na geslag aan die genade van die Here geglo en daarvolgens geleef. Hulle het geglo in die God van die genadeverbond wat Homself uit genade aan ons en ons kinders verbind. Wat déúr ons, Sy koers vir die lewe aan ons kinders as Sy skepsels oordra. 

By pa en oupa geleer
Ek het nie net my naam van Oupa gekry nie. Ek het via Pa en Oupa ook die belang-rikste dinge van die lewe geleer. Van geloof as ’n geankerde vertroue in God, van integriteit wat van jou ’n staatmaker onder die mense maak, van standvastigheid in die Bybelse waarheid wat opgesom word met die woordjie ‘liefde’, van medemenslikheid, en die humor in elke saak.

Hanteer elke vrou met respek
Maar, ek het ook van Pa en Oupa geleer: Jy hanteer elke vrou – klein of groot, wit of swart, uitgesproke of inkennig – met respek. Nie omdat sy nie self die respek kan afdwing nie, maar omdat jy glo dat die beeld van God in haar vroulikheid herstel moet word, of reeds in beginsel herstel is. Dat Christus ook daarvoor gesterf en opgewek is. Dat Hy vroue ook geestelik opwek en nuutmaak om egte vroue te wees. 

Mans, julle moet julle vroue liefhê
Toe ek aanvanklik Paulus se opdrag aan die mans in die gemeentes van Efese en Kolosse lees: “Mans, julle moet julle vroue liefhê…” het ek gewonder waarom hy iets anders vir die vroue sê. Hy sê eenvoudig: “Vrouens, wees aan julle mans onderdanig…” Paulus het met hierdie stelling groot waarhede duidelik gemaak wat ook vandag van toepassing is, ongeag die feit dat die destydse vrou minder status in die gemeenskap gehad het.

Nie ’n besitting of slaaf nie
Wanneer ’n man sy vrou liefhet en met liefde hanteer, verontmenslik of verneder haar ‘onderdanigheid’ of respek vir sy emosies en oordeel haar nie. ’n Man se ware romantiese liefde vir sy huweliksmaat maak nie van haar ’n besitting of slaaf nie; nie wat haar geselskap, geestelike kameraadskap, werkvermoë óf seksualiteit betref nie. Haar behoeftes is net so ’n prioriteit as syne. 

’n Geskenk van die Here
Hy besit haar nie om sy eie ego te bou of sy selfsug of drange te bevredig nie. Sy word sy vrou om, soos sy kinders, ‘n geskenk van die Here te wees. En, ’n geskenk waarvoor jy omgee, pas jy op. Die kleinste merkie of teken van skade, kwel jou…
Die opdrag: “Mans, julle moet julle vroue liefhê,” sê eintlik: Die liefde alleen moet julle optrede begrens en bepaal. Enige optrede teenoor jou vrou wat buite hierdie raamwerk val, is ’n soort mishandeling. Liefdeloosheid en liefdelose handelinge is mishandeling.

Nie uitgesluit van God se norme nie
Selfs die feit dat die vrou destyds nie as die gelyke van haar man gesien is nie, het haar nie van huweliksliefde of romantiese, opbouende liefde uitgesluit nie. Liefde is steeds die Here se norm vir huweliksverhoudinge. Toe Paulus gesê het: “Mans julle moet julle vroue liefhê,” het hy vir die huwelike van destyds, maar ook vir die vandag, gesonde vore oopgebreek. Hy het die Bybelse norm vir die huwelik in waarlik onBybelse omstandighede bevorder.

 

Bron:  juig.co.za

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.