Reaksie op die geloofwaardigheid van Genesis

Ons is almal bewus van verskillende uitsprake wat deur ‘geleerdes’ en ‘ongeleerdes’ gemaak word oor die aard van ’n Bybelboek soos Genesis, en veral hoofstukke 1 – 11. Ons stem saam dat die spesifieke gedeelte nooit uit die Bybel kan weggelaat word nie. Dit bevat juis universele verhale wat illustreer wat die verhouding tussen God en mens, mens en mens en mens en die aarde kan en behoort te wees. Uit hierdie gesigspunt kan ons nooit die geloofwaardigheid van Genesis betwyfel nie. Dit lyk egter of die skrywer slegs ’n absolute letterlike verstaan van bv die skeppingsverhaal as geloofwaardig aanbied.

Die hele geskiedenis rondom die neerskryf van die Pentateug en die ryke kultuur van die Ou Nabye Ooste se oeroue verhale behoort ook in berekening gebring te word. Die Bybelverhale voeg ’n openbaringskarakter toe aan die oorgelewerde stories van die ou volke. Dit sal egter ’n te lang relaas verg om hier besonderhede te vermeld.

 

Dan spring die skrywer na die evolusieleer, maar verwar die teorie met die filosofie van evolusie deur te sê ‘die uitgangspunt van die teorie is: daar is geen God nie’. Die wetenskaplike teorie spreek sigself geensins oor God uit nie. Die filosofie daarteenoor wel. En ons dink ook hy misverstaan die woord races in favoured races waar dit bloot verwys na soort soos in ’n beesras. Om dus “evolusie as die mees rassistiese teorie wat bestaan” te beskryf, is misplaas.

 

Vir ons bly Genesis 1 – 11 ’n bron van hoop en lewe, ’n verhaal van God die Skepper se omarming van die mens, van God se teenwoordigheid in die lewensdramas van begin, verval en hoop op ’n nuwe begin.

 

Ons vind dit jammer dat die artikel so ongekwalifiseerd geplaas is as synde die enigste ‘waarheid’. Die gemeente behoort ook kennis te neem van ander maniere om Genesis 1 – 11 te lees en in verwondering te buig voor God die Skepper, wat telkens met mense wil meeleef in ’n nuwe begin.

 

Elsabe Viljoen [elsabev@xinet.co.za]

Lucia Oosthuysen [lucia.oos@mweb.co.za]

Koos Oosthuysen [koos.oos@mweb.co.za]

 

Vleesbaai

20 Jan. 2011

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.