“Sibling rivalry”

{youtube}2tKVbbeFbkk{/youtube}

‘Sibling rivalry’ (oftewel broedertwis in mooi Afrikaans) verwys na die voortdurende gekibbel en konflik in die huis wat voortspruit uit gevoelens van jaloesie, frustrasie en wedywering tussen broers en susters.

Genesis vertel vir ons van ‘n verhaal deurspek met broedertwis, nl. dié van Josef en sy broers.  Ons almal kan identifiseer met ‘n karakter in hierdie verhaal, of dit nou die bevoorregte Josef, die moedelose Jakob, die saggeaarde Ruben of die gierige Juda is.

‘Sibling rivalry’ is normaal en alledaags.  Dit kan selfs positiewe gevolge hê, want dit leer kinders om:
• te onderhandel en kompromiëe aan te gaan en
• grense te respekteer

Vir oorwerkte ouers is dit egter geen piekniek om saans skeidsregter te moet speel oor wie se beurt dit is om die kat kos te gee of wie wie se goed leen sonder om te vra.

Onthou:
• gee genoegsame individuele aandag aan elke kind
• moenie toetree tensy dit absoluut noodsaaklik is
• kweek ‘n positiewe gesinskultuur waar elkeen spesiaal is
• leer gesinslede die ‘oorsaak-gevolg’ beginsel en
• bid sonder ophou.  Vir insig, wysheid en veral, geduld!

 

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.