Wat is ‘n hegte gesin?

Dit is nodig dat ons met mekaar oor ons behoeftes en verwagtinge kan praat. Die daarstelling van grense in ‘n gesin waarborg dat elke gesinslid die ruimte het wat hy/sy nodig het. Grense perk ons nie in nie, dit verskaf ‘n veilige raamwerk waarbinne gesinslede kan funksioneer.

Kom ons sê vir mekaar die volgende:

Ons hoef nie in mekaar se sakke te leef nie.

‘n Hegte gesin word gekenmerk deur ‘n ware omgee vir mekaar, ‘n ware omgee vir mekaar se behoeftes en ‘n bereidheid om mekaar daarin tegemoet te kom.

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.