Swak keuses wat jou naam skade doen


Jesus eet by ’n Fariseër se huis en ’n vrou met ’n reputasie daag ook daar op. Die mense van die dorp ken haar. Hulle bespreek haar lewe gereeld. Sy het swak keuses in haar lewe gemaak. As daar nou een dame is wat haar lewe opgemors het, is dit sy! Sy was Jesus se voete en dan maak sy dit met haar hare droog. Sy weet hoe sleg sy is. Sy besef deeglik hoe verkeerd sy lewe. Sy wat heeldag in die modder rondploeter, weet wie Jesus is, en met haar sondebesef, is Hy haar enigste hoop redding!

In ’n woordelose belydenis, ontvang sy hemelse vergifnis. Hierdie vergifnis hou aan tot in die ewigheid. Sy sal lewe in die koninkryk van die Hemele. Haar sondes is vergewe. Maak nie saak hoe sleg of hoe lelik haar sondes was nie, sy is vergewe. Sy is wit gewas in Jesus se bloedrooi bloed. Haar lewe het verander. Haar sondes is weg. Niemand kan meer iets oor haar sê nie. Die skindertonge van die dorp kan maar stilbly.

Hierdie vrou was bereid om die kans te waag na haar slegte keuses. Sy het presies geweet hoe verkeerd sy was en hoe sonde haar opgevreet het. Sy het egter geweet waar die hoop was. Sy het alle hoop op Jesus gevestig! Hy het haar fokuspunt geword. Jesus het haar belydenis beleef en haar vergewe.

Maak nie saak wat jy al gedoen, of nog gaan doen nie. Jesus sal jou vergewe. Jy moet met jou lewe voor Hom tot stilstand kom om hierdie hemelse vergifnis te ontvang. As jy dit kan doen, is Jesus se arms oop vir jou. Verander vandag daardie slegte keuse van jou waaroor almal saggies praat, in iets waaroor die hemele kan juig saam met jou. Ontvang vergifnis en proe God se genade in jou lewe.

Gebed

Here, ek staan woordeloos met my sonde voor U! Vergewe my asseblief!

Amen

Bron:ekerk.org