Tieners: Selfrespek en Groepsdruk

 

Ek en Renate kom uit verskillende agtergronde. Soveel so dat sy sê dat sy op skool nie twee keer na my sou gekyk het nie. Sy was deel van die voorbeeldige groep en ek deel van… wel die ander groep. Ek het n groot stuk rebellie en opstand in my gehad waaraan ek op verskillende maniere uitdrukking gegee het.
 

Renate was een van die toppresteerders in die skool en ek het gesukkel om deur te kom en het by herhaling kort duskant skors omgedraai. My rebelse lewe is daarna voortgesit in die weermag. Genadiglik het ek daar tot bekering gekom en is my lewe in heeltemal ‘n nuwe rigting gestuur.
 

In die tyd wat ons vriendskap al hoe hegter geraak het, het ons dikwels die verskillende agtergronde waaruit ons kom bespreek. Die beginsels en waardes wat vir elkeen belangrik is, is deurgetrap. Na ongeveer twee jaar se kuier het daar iets tussen ons ontstaan wat ‘n mens as “vas uitgaan” sou kon beskryf. Sonder dat ons so ooreengekom het, het elkeen van ons op verskillende tye besluit dat ons nie weer met ander mans en dames enige iets anders as net platoniese vriendskappe sou hê nie.

Maar waar kom respek in hierdie verhaal in?
 

Respek beteken vir my onder andere dat ek nooit iemand anders in ‘n posisie sou plaas waar hy/sy sy/haar beginsels op die spel sou plaas nie. Ek het soveel respek vir haar gehad dat ek haar nooit in ‘n posisie sou wou plaas wat sy na die tyd sou voel dat haar self-respek ‘n knou gekry het nie. Natuurlik het dit sekere implikasies vir die aard van ons seksuele verhouding gehad, maar ook veel meer as dit.
 

Ek sou nooit van haar verwag om in geselskap te wees of by ‘n geleentheid te wees waar mense haar met iets negatiefs sou assosieer nie.
 

Ek het klem daarop gelê om nooit op enige manier voor haar of van haar te praat wat sou laat blyk dat ek vir haar enige iets anders as intense respek gehad nie.

Selfrespek en groepsdruk by tieners is na my mening twee kante van dieselfde munt. Wanneer mens toegee aan groepsdruk gee jy in effek van jou waardes prys. Wanneer jy jou waardes prysgee daal jou selfsrespek omdat jy besef jy kon nie staande bly nie. Daarmee saam het die boelie en die persoon en persone wat vir die groepsdruk verantwoordelik is, ook ‘n baie groot probleem met selfrespek en dan natuurlik respek vir ander. ‘n Boelie wil ander kry om dieselfde leefstyl as hy/sy te handhaaf sodat hy/sy kan sê: “Almal doen dit!”
 

Boelies en drukgroepe het so min respek vir ander dat hulle nie omgee  as hulle optrede ander mense van hulle selfrespek ontneem nie. Derhalwe is dwelms, drank, seksuele losbandigheid en baie ander dinge so ‘n groot probleem. Ons probeer tieners met skuldgevoelens sover kry om sekere dinge nie te doen nie of op te hou doen. Ons weet egter dat die opwek van skuldgevoelens geensins die gewensde uitwerking het nie. Alhoewel die uitspel van die gevolge van sekere optrede meer effektief is, weet ons ook dat tieners dikwels nie baie ver in die toekoms indink nie en in ‘n groot mate vir die oomblik lewe.

Ek is van mening dat as ons tieners meer bewus kon maak van die waarde van selfrespek en selfagting ons meer sukses sou behaal.

My selfrespek maak dat ek myself nie verkleineer nie en daarom verkleineer ek ook nie ander nie.

My selfrespek maak dat ek aan my waardes vashou en daarom laat ek jou toe om aan jou waardes vas te hou.

My selfrespek maak dat ek met myself eerlik is en daarom is ek ook met ander eerlik.

So sou die lysie kon aangaan. Respek vir ander begin by selfrespek.

‘n Nuwe leefstyl begin by selfrespek. Die volhou van ‘n bepaalde leefstyl is na my mening gekoppel as aan die mate van selfsrespek.

By geleentheid het iemand vir Jesus gevra wat die grootste gebod is. Jesus se antwoord was dat jy God meer lief moet hê as enige iets anders en jou naaste soos jouself.

Liefde vir my naaste begin by liefde vir myself. Respek vir my naaste begin by respek vir myself. Maar, Jesus stel ook die gebooie gelyk aan mekaar. Ek kan God nie meer liefhê as wat ek myself het nie. Ek kan God nie meer liefhê as wat ek my naaste liefhet nie. My liefde vir God kom tot uitdrukking in my liefde vir myself en my liefde vir my naaste.
 

Ek sou respek vir God natuurlik ook aanbidding kon genoem het.
 

Ek het vandag nog meer respek vir Renate as wat ek gehad het die dag toe ons getroud is. Ek kan ook met groot vrymoedigheid sê dat my selfrespek in die tyd ook toegeneem het. Of dalk, na die mate wat ek as kind van God myself deur God se oë gesien het, kon ek Renate en ander mense ook deur God se oë sien.
 

Die dinge wat ons gedoen het of nie gedoen het nie, het eintlik bitter min te make gehad met of iets sonde is of nie. Die eenvoudige rede waarom ons sekere dinge gedoen of nie gedoen het nie, was omdat ons mekaar liefgehad het en op daardie manier aan ons respek vir mekaar uitdrukking gegee het. Ander mense kan dit anders doen en anders daaroor voel. Vir ons twee het dit gewerk.
 

Respek het natuurlik ook te make met die feit dat ons na die beeld van God geskep is. daaroor by n volgende geleentheid.

Bron:  http://ngwaverley.co.za/web/?p=2282 

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.