Verfyning van jou toewyding


1. Die uiterlike lees van God se Woord:
Hier is iets wat ek kan en mag en behoort te doen. Hiermee maak ek die deur wyd oop vir God se werk in my. ‘n Ontvanklike en afhanklike luister na God se stem, kan rus en vrede vir my bring. Ek hoor God se beloftes. Ek leer tussen die bladsye van my Bybel sy manier van hulp ken. Ek ontdek die rykdom en die wysheid van God self. Ek hoef nie slim of geleerd te wees om dit te kan doen nie. Eenvoudig en opreg kan ek lees en lees en lees, en dan sal die res volg.

2. Die innerlike getuienis van die Heilige Gees:
Met die lees van die Bybel, maak die Gees my geloofsoog oop. Dan kan ek my tekorte en probleme anders sien. Die Gees se werking in my, help my om beter te verstaan wat goed of sleg is vir my. So ontdek ek dat my Christen-wees nie iets is wat altyd dieselfde bly nie, dit is aktief aan die verander. Ek groei in begrip en fyn aanvoeling. Ek groei tot dieper vlakke van liefde en toewyding.

Ons elkeen wat vir God ja sê, ontvang ‘n nuwe manier van dink en lewe. Ons kan dit heiligmaking noem. Ons kan dit geestelike groei noem. Ons kan dit dieper toewyding noem. Wat ons dit ookal noem, dit is God se manier om vir ons groter vastigheid in ons verhouding met Hom te gee. Dit is die Gees se werkswyse in ons om sy innerlike werking te verfyn, te verbeter. So dra sommige volgelinge van Chrsitus meer vrugte. So word ons innerlik verfyn in voorbereiding op die ewige heerlikheid 

Bron:  http://doomcharl.blogspot.com/ 

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.