Verjaardae is belangrik

Wel, dit is die dag wat God in sy Almagtigheid bestem het om my (en ook vir jou) op hierdie aarde te plaas vir ‘n spesifieke doel.

 

Jeremia was ‘n sensitiewe man en die idee dat die Here hom tot ‘n profeet vir die nasies gemaak het, het vrees by hom ingeboesem. Onmiddellik begin hy redes aanvoer hoekom hy nie geskik is vir dié taak nie. “Ag, Here HERE, voorwaar, ek kan nie praat nie, want ek is jonk.” Maar die Here verseker hom dat Hy hom sal beskerm en vir hom die woorde in die mond sal lê.

 

Die Here is in beheer van sy skepping en ons verjaardae is ‘n goeie dag om so ‘n bietjie na te dink.

 

Die Here het ons op hierdie spesifieke tyd in die geskiedenis op die aarde geplaas. Hy het ons in ons spesifieke families en samelewings geplaas met ‘n doel. Leef ons volgens sy wil? Kom Hy eerste in ons lewens of gee ons prioriteit aan ons selfsugtige behoeftes?

 

Jeremia het in ‘n onrustige tyd geleef; hy het nie ‘n maklike lewe gehad nie. Hy het byvoorbeeld nooit die vreugde van ‘n huwelik gesmaak nie. Sy eie mense het teen hom saamgesweer en hy is gevange geneem en in ‘n modderige put aangehou en daarna in die binneplaas van die paleiswag totdat Jerusalem ingeneem is. Jeremia is gedryf deur sy liefde vir God en sy bekommernis oor sy nasie. Hy is swaar beproef, en tog het hy getrou gebly aan sy roeping en God met sy hele wese gedien.

 

Die uitdaging vir elkeen van ons is om te aanvaar dat jou geboortedag dié dag is wat God besluit het jy moet hier op aarde met ‘n spesiale sending begin. Hierdie wete behoort ons almal met eerbied en verwondering te vervul en met vasberadenheid om volgens die wil van God te leef.

 

Gebed: Almagtige God ek dank U vir die lewe en getuienis van Jeremia. Openbaar aan my, deur die krag van u Heilige Gees, u plan vir my lewe. Skenk aan my die passie en vasberadenheid om gehoorsaam te wees aan u Wil sodat ek die doel vir my lewe kan bereik. In die Naam van Jesus. Amen.

Brono:  versndag.co.za

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.