God heers steeds!

Die sewende trompet kondig aan dat God, wat nog altyd as koning geheers het, nou deur een en almal as Koning erken sal word. Die blaas van die trompet is ‘n luisterryke verkondiging van die triomf, die oorwinning deur God self.

Tog beskryf Johannes nog nie die finale einde vir ons in hierdie sewetal trompette wat geblaas word nie. Die toneel word voorberei om die finale oordeel oor die bose te beskryf. Die gelowiges word steeds herinner aan God se koningskap en teenwoordigheid. Die einde sal volgens hierdie gedeelte gekenmerk word deur ‘n vasgestelde moment in die geskiedenis, wat deur God vasgestel is vir die oordeel oor die dooies, die beloning van die gelowiges en die uitwissing van hulle wat die aarde vernietig.

Wat beteken hierdie simboliek vandag vir ons?

• Almal sal hoor en sal weet dat God met sy groot mag besig is om verwoestend af te reken met die goddeloosheid en die boosheid in hierdie wêreld. Hy was reeds in Johannes se tyd daarmee besig. Deur die eeue gaan Hy tot vandag toe voort met die oordeel oor elkeen wat sterf sonder wit klere (simbolies nie wit gewas is deur die bloed van die Lam nie). Die vernietigers van die aarde se beloning, is om met die ewige oordeel vernietig te word.

• Net so word ons as gelowiges, groot en klein, wat God in hierdie eindtyd vrees, beloon met God wat sigbaar word as die tempel vir ons oopgaan. Daar is weerligstrale, dreunings, donderslae, ‘n aardbewing en ‘n groot haelstorm – simbolies van God se mag waarmee sy teenwoordigheid sigbaar word.

Sien jy reeds vir God raak?

Bron:  http://doomcharl.blogspot.com/

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.