Vertrou God om jou ore oop te maak

Net so, kan ons blind deur die lewe gaan. Nie blind in die sin dat ons nie kan sien nie, maar blind vir God se wonderwerkende hand in ons lewens. In 2 Korintiërs 4:3-4 skryf Paulus dat die vyand ’n sluier oor mense se oë wil trek sodat ons nie God se goedheid en die lig van die evangelie kan beleef nie.

 

Sukkel jy om God se stem te hoor of om sy goedheid rondom jou raak te sien? Luister dan na Jesus se woorde in Lukas 4:18 waar Hy bevestig waarom hy aarde toe gestuur is: “Die Gees van die Here lei my. Die Here het my gesalf en gesê ek moet die goeie boodskap vir die arm mense bring. Hy het my gestuur om vir die gevangenes te sê hulle is vry, hulle kan uitgaan. Hy het my gestuur om vir die blinde mense te sê hulle sal weer kan sien. Ek moet almal vrymaak wat swaarkry.” (Die Bybel vir almal-vertaling)

 

Jesus het ons sondes aan die kruis weggeneem. Meer nog, ná sy hemelvaart het Hy die Heilige Gees as geskenk aan ons gegee om ons te vertroos en met wysheid te lei in elke situasie. Wanneer ons dus die Heilige Gees in ons lewens innooi en Hom vra om ons oë en ore oop te maak, mag ons dalk net soos Sarah in totale verwondering staan wanneer ons skielik sy stem hoor of sien waar God besig is om te werk.

 

Moenie langer uitstel nie, nooi die Heilige Gees sommer vandag in jou lewe in:

 

Vader God, baie dankie dat U, u Heilige Gees as ’n geskenk aan ons gegee het. Vandag wil ek U vra om my nuut vol te maak met u Gees. Heilige Gees, help my om U stem te leer ken en verwyder enige sluier oor my oë wat verhoed dat ek U goedheid kan raaksien. Ek vra dit in die Naam van Jesus Christus. Amen.

Bron:  versndag.co.za 

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.