Vis-embleem () vir visvoete stapklub

Sedert die vierde eeu het die kruis egter die vis simbool vervang as die belangrikste Christelike simbool, maar die vis is steeds ‘n baie belangrike Christelike simbool en persone wat vandag die vis simbool vertoon bely steeds, soos die vroeë Christene, dat Jesus Christus die Seun van God, ons Verlosser is.Let daarop dat die vis simbool altyd van regs na links kyk, maw. dat die vis se kop altyd na die linkerkant wys.Aan die hand van die voorafgaande word die vis simbool in die embleem vir die Visvoete Stapklub geïnkorporeer. Die betekenis van die kleure wat gebruik word.

Die groen voetspore verteenwoordig ons groen voetspore wat ons in die natuur nalaat.   Dit, saam met die groen omraming, dui egter ook op die kleur groen, wat die  grootste gedeelte van die kerkjaar, tewete die ses weke na Epifanie en die vier-en-twintig weke van Koninkrykstyd gebruik word en tydens Koninkrykstyd spesifiek op lewe, groei en vooruitgang dui, veral ook in ons geestelike lewens.Die kleure wat vir Kersfees gebruik word is wit en goud om die koms van ons Koning te vier.   Op Paassondag en deur die hele Paastyd is die dominante kleure ook wit en goud.   Kleure van oorwinning en vreugde.

Daarom is die kleur van die vis simbool goud en die agtergrond van die embleem wit om aan te dui dat Jesus die Koning is wat ons oorwinning en vreugde verseker het, wie deur sy Gees in ons woon en sodoende in die “voetspore” wat ons in hierdie lewe laat sigbaar word.Dieprooi is die kleur wat gebruik word gedurende die groot Lydensweek vanaf Palmsondag tot die Donderdag voor Goeie Vrydag.om die bloed van Jesus Christus te simboliseer.

Die dieprooi waarin die stapklub se naam verskyn is dan ook simbool van die bloed van Jesus Christus wat vir ons sonde en tot ons redding aan die kruis gestort is.Die belydenis van die Visvoete Stapklub word vervat in Romeine 10:9.  “As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God Hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word.”

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.