Vrees vernietig ons vertroue in God se goedheid


Max Lucado, in VREESLOOS — LEEF VRY VAN VREES, Struik Christelike Boeke, 2009, pp. 6-11 wys daarop dat vrees ons vertroue in God se goedheid vernietig en dat as ons toegee aan vrees dan ontketen dit ’n magdom van onsekerhede by ons. Vrees is in werklikheid ’n bewuswording van dat ons beheer verloor en ons gryp na die dinge wat ons meen ons kan beheer soos ons verhoudinge met ons gesinslede, ons liggaamlike fiksheid of die netheid van ons huis.

Vrees stomp ook ons geheue af. Jy vergeet maklik wat Jesus alreeds vir jou en vir ander gedoen het en hoe goed God is. Vrees dreineer die lewe uit ons uit en beroof ons van alle lewensvreugde. Wanneer vrees ons lewe beheer, word veiligheid ons God en begin ons om ’n risikovrye lewe te aanbid. Mensgemaakte veiligheidsplanne word ons afgod en verdring die grootheid van God.

Jesus het oorlog gevoer teen vrees want Hy het gesien dat vrees mense diep ongelukkig maak en van Hom vervreem. Jesus het in die vier Evangelies ongeveer 125 opdragte aan Sy volgelinge gegee hoe hulle hulself moet gedra om Hom te volg of om Sy opdragte uit te voer en van hierdie 125 opdragte het 21 opdragte mense aangesê om ’nie bang te wees nie’. Die opdrag wat naasmeeste voorkom, naamlik om God en jou naaste lief te hê, kom volgens Lucado(p.8) net agt keer voor. ‘Moenie bang wees nie’ was die boodskap wat onder andere die maagd Maria van God ontvang het deur monde van engel Gabriël dat sy geboorte gaan skenk aan die Verlosser( Lukas 1:30), die boodskap wat die skaapwagters in die nag van die engele gehoor het van Jesus se geboorte (Lukas 2:10), en die woorde wat Jesus self aan die vroue by die graf gesê het na sy opstanding (Mat.28:10).

By talle geleenthede het Jesus sy dissipels moed ingepraat met die woorde ‘moenie bang wees nie’ bv tydens die verheerliking op die berg (Mat. 17:7) en Jesus se gerusstel van Sy dissipels om hul vrees te verdryf omdat hulle Hom as spook aangesien het waar Hy op die water loop (Markus 6:50).

‘Moenie bang wees nie’ was ook deel van God se opdragte wat Hy reeds ten tye van die Ou Testament aan leiers soos Josua gegee het met die oorneem van die leierskap van Moses (Josua 1:9) of aan Gideon om Israel te verlos van die Midianiete(Rigters 6:23).

God verseker ons Hy is in beheer al is die aanslae van die lewe op ons hoe swaar en dat ons nie moet bang wees nie want “Waar liefde is, is daar geen vrees nie, maar volmaakte liefde verdryf vrees” (1 Joh. 4:18).

Soos Joe Niemand sing in sy musiekvideo van die lied Ek sal nie bang wees nie, en kinders en grootmense in die video by ’n vuur verbystap en strokies papier waarop hulle hul vrese neergeskryf het in die vuur gooi, moet elkeen van ons aan God bely dat ons nie meer bang sal wees nie want ons weet Hy is altyd in beheer.

Bron:ekerk.org