Breek die spanning by jou kinders

Nou ja, ek het verseker ook nie die antwoord nie!! Maar ek dink tog dat kinders geweldig baie spanning by hulle ouers erf, en iewers het dit ‘n negatiewe impak. Daarom wil ek vandag vra: wat kan ons doen om stress by ons kinders te verminder? Of dalk uit ‘n ander hoek: wat doen ons as ouers om by te dra tot die feit dat ons kinders in hierdie mislike ding genaamd stress verval? Wat is ons bydrae? Hoeveel van hierdie goed wat kinders aanvang kon dalk voorkom gewees het? Ek sê verseker nie alles is die ouers se skuld nie, maar kan ons as ouers dalk iets hiermee te doen hê? Dis nou maar eenmaal so dat ons ons eie probleme op ons kinders projekteer. En dan natuurlik, is daar ouers wat eenvoudig roekeloos is in hulle optrede.

Bid jou dit aan: ‘n pa reël 3 ontkleedansers vir sy seun se 16de verjaardagpartytjie! Wat verwag hy? Waar gaan sy kind land? Het die anders kinders wat daar was se ouers geweet hoe dit daar lyk en wat sou gebeur? Dan is daar natuurlik ook die sogenaamde “ratrace”. Ons hardloop self soos afkophoenders rond, en verwag dat die kinders ‘n stil en besadigde lewe lei. Wel, net soveel as wat dié rondhardlopery stress by ons veroorsaak, sal dit stress by ons kinders veroorsaak. En nog meer … want hulle ly onder óns stress, EN hulle eie stress. Onthou jy die ou dae toe ons nog bus gery het? Jy was gewoond daaraan om te wag. Wag vir die bus, wag vir iemand om jou te kom haal .. wag, wag, wag …. Tyd was in ‘n ander lig gesien as vandag. Dit was niks om iewers vir ‘n uur te wag nie. Vandag is ons lewens egter in sulke klein tydsinkremente ingedeel, dat jy woedend raak as jou rekenaar ‘n dokument stadig oopmaak … Tyd word al tot op die sekonde beheer.

Met baie stress wat daardeur veroorsaak word. En ons leer dit vir ons kinders ook. Ons laai hulle 5 oor op by die een plek en 20 oor af by die volgende plek vir die volgende aktiwiteit. Kinders bly nie by nie. Selfs etenstyd word in so ‘n klein tydgleuf ingedruk dat jy nie eens jou kos kan fyn kou nie. Kinders word onder soveel druk geplaas dat daar geen tyd is om die lewe te geniet en lekker dinge te doen nie. Miskien klink dit vir jou absurd, maar ons leer ons kinders dat hulle lekker goed móét doen. Prestasie kom in ons huis nie eerste nie. Om die lekker van die lewe te ervaar, kom eerste. Wat laat ons alles in ons huise en lewens toe? Iemand sê anderdag ‘n skokkende, waar ding: dis ongelooflik hoe die mens genot vind in geweld. Klink dit vreemd? Weet jy dat by verre die meeste rekenaarspeletjies nét oor geweld gaan? Sommer klein-klein laat ons ons kinders toe om aan hierdie geweld deel te neem (en genot te vind daarin).

Onthou jy “Pacman”? Dit vreet ander karakters op! Hoe vinniger en hoe meer hy vreet, hoe beter is hy! In boks, wat ons ‘n sport noem, slaan die ouens mekaar pap, en dis aanvaarbaar…. Hoe harder jy slaan, hoe beter. Is jy ook verstom om te besef hoeveel plesier mense kry uit geweld? Meneer, maak jou rekenaar skoon. Verwyder daardie speletjies …. Jy maak jou kind groot met die idee dat geweld pret is. Maleagi 3:15-16 15 Die Here het man en vrou een gemaak, een in liggaam en gees. En waarom een? Omdat Hy wil hê dat daar ‘n nageslag moet wees, wat Hom eer. Beheers julle, moenie ontrou wees aan die vrou met wie jy van jou jeug af getroud is nie. 16 Die Here die God van Israel sê Hy haat egskeiding. Egskeiding is niks anders as geweld nie, sê die Here die Almagtige. Beheers julle, moenie ontrou wees nie. Stem jy saam dat egskeiding geweld is? Stem jy saam dat egskeiding totaal aanvaarbaar is in ons samelewing? …. Dit bring stress vir ons kinders. Dan is daar nog vele ander dinge wat ons toelaat, wat ons vir ons kinders koop, dinge wat ons self beoefen ….

Dan wonder ons hoekom ons kinders se deksels afspring. Gaan dink bietjie: hoeveel van hierdie stress-oplaaiers is in jou lewe en in jou huis teenwoordig? Breek die spanning vir jou kinders. Ek het ‘n waardevolle dokument op die internet raakgeloop met praktiese punte, geskryf deur ene Tienie Holtzhausen.

Ek haal so ‘n paar punte vir jou aan:
1) Werk daaraan om ‘n bron van vreugde, eerder as ‘n ongenaakbare klakous te wees.
2) Om altyd perfekte en foutlose gedrag van jou kinders te verwag kweek maklik ‘n gespanne en liefdelose atmosfeer.
3) ‘n Fanatiese strewe om jou huishouding soos ‘n geoliede masjien te laat werk, skep spanning. Het jy geweet dat dit 100% normaal is dat ‘n regterbrein dominante kind se kamer altyd deurmekaar sal wees? Dit skep vir hom ‘n “normale” atmosfeer.
4) Jou kind is net ‘n mens. Laat hom toe om uiting aan sy emosies te gee.
5) Laat jou kind toe om verantwoordelik dinge te ondersoek, om foute te maak in die leerproses; leer hom dat probeer nodig is vir sukses.
6) Laat jou kind toe om iemand anders as jy te word.
7) Vergewe hulle, soos jy van Jesus verwag om jou te vergewe.
8) Skep ‘n huislike atmosfeer, en nie ‘n oorlogsveld nie. Niks is meer spannend as ‘n huis waar ‘n kind nie WIL wees nie, en waarheen hy nie sy vriende kan bring nie.
9) Lag baie, skep elemente van pret, doen dinge saam.
10) Laat jou kind weet dat jy altyd, maar altyd daar is vir hom.
11) Jy mag “nee” sê vir jou kind – dit skep grense, en gee sekuriteit.
12) Sê elke dag vir jou kind dat jy hom liefhet.

Niks, maar niks, neem spanning en stress meer effektief van jou kind af weg nie. Breek die stress, skep ‘n gelukkige kind.

Bron: heuning.co.za