Waar kom die huwelik vandaan?

Sien ook Gen 2:24

1Kor 7:1-11 Met betrekking tot die dinge waaroor julle aan my geskryf het—dit is goed vir ‘n man om ‘n vrou nie aan te raak nie. (2) Maar vanweë die hoererye moet elke man sy eie vrou hê, en elke vrou moet haar eie man hê. (3) Die man moet aan die vrou die verskuldigde welwillendheid bewys, en net so ook die vrou aan die man. (4) Die vrou het nie mag oor haar eie liggaam nie, maar die man; en net so ook het die man nie mag oor sy eie liggaam nie, maar die vrou. (5) Onttrek julle nie aan mekaar nie, behalwe met wedersydse ooreenstemming vir ‘n tyd lank om julle aan vas en gebed te kan wy; en kom weer bymekaar, sodat die Satan julle nie in versoeking bring deur julle gebrek aan selfbeheersing nie. (6) Maar dit sê ek by wyse van toelating, nie by wyse van gebod nie. (7) Want ek wens dat alle mense soos ek was; maar elkeen het sy eie genadegawe van God, die een so en die ander weer anders. (8) Maar vir die ongetroudes en die weduwees sê ek, dit is vir hulle goed as hulle bly soos ek; (9) maar as hulle hul nie kan beheers nie, laat hulle trou; want dit is beter om te trou as om van begeerte te brand. (10) En aan die getroudes beveel ek—nie ek nie, maar die Here—dat die vrou nie van die man moet skei nie; (11) en as sy tog van hom skei, moet sy ongetroud bly, of haar met haar man versoen; en dat die man sy vrou nie moet verstoot nie.

Heb 13:4 Laat die huwelik in alle opsigte eerbaar wees en die bed onbesmet; want God sal hoereerders en egbrekers oordeel.

Wat wel bevraagteken kan word is die seremonie wat daarmee gepaardgaan, maar daar is ‘n defnitiewe oomblik of dag waarop ‘n man en vrou verenig met mekaar om een te word.

Daar word selfs van ‘n skeibrief melding gemaak (Mar 10:4; Mat 19:7; Mat 5:31; Deu 24:1), so dit sou ‘n redelike aanvaarbare gevolgtrekking wees om te dink dat daar dan seker ook ‘n brief moet wees om die huwelik te bevestig!

As medelede van die Liggaam van Christus in hierdie tyd van Genade, is dit merkwaardig dat die huwelik vergelyk word met die verhouding tussen Christus en die gemeente.

Eph 5:22-33 Vroue, wees aan julle eie mans onderdanig, soos aan die Here. (23) Want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook Hoof is van die gemeente; en Hy is die Verlosser van die liggaam. (24) Maar soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vroue dit ook in alles aan hul eie mans wees. (25) Manne, julle moet jul eie vroue liefhê, soos Christus ook die gemeente liefgehad en Homself daarvoor oorgegee het (26) om dit te heilig, nadat Hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord, (27) sodat Hy die gemeente voor Hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks; maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees. (28) So behoort die mans hulle eie vroue lief te hê soos hul eie liggame. Wie sy eie vrou liefhet, het homself lief; (29) want niemand het ooit sy eie vlees gehaat nie, maar hy voed en koester dit, net soos die Here die gemeente. (30) Want ons is lede van sy liggaam, van sy vlees en van sy bene. (31) Daarom moet die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle twee sal een vlees word. (32) Hierdie verborgenheid is groot, maar ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente. (33) In alle geval moet elkeen van julle ook afsonderlik sy eie vrou liefhê net soos homself, en die vrou moet die man eerbiedig.

Indien mans en vrouens in hul huwelike maar net ‘n fraksie kan opleef aan hierdie riglyn sal daar veel minder probleme wees en baie meer liefde, verdraagsaamheid en diensbaarheid.

Bron:  bybelglo.com

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.