Waar pas geloof in 21ste eeu?

In die vorige eeu het wysgeriges reeds die gedagte geplant: God is dood! Die 21ste eeu se mense het Hom nie eers begrawe nie. God is net weg en irrelevant. Veral Europa, ten spyte van al sy monumentale katedrale, opgerig as aanbiddingsplekke, neem die leiding en die voortou in hierdie nuwe houding teenoor God en hierdie wegswaai  van geloof.

Mense ignoreer Hom. Daar word nie meer oor Hom gepraat of oor Hom gedink nie. Aanbiddingsplekke staan leeg. Oral toon statistieke dieselfde prentjie. Die kerk met sy toring, wat vir eeue die grootste gebou in dorpe was, word nou verswelg deur wolkekrabbers. Kerkgeboue het museums  geword of word vir sekulere doeleindes aangewend. Weg is die kerk en weg is God.

Uitskakeling van God en ‘n swye oor Hom is nie net die uiteinde en die slotsom ten opsigte van hierdie geloof van vorige eeue nie. Uitgesproke ateïsme het ‘n algemene verskynsel geword. Die gelowiges wat oorgebly het, word deur uitgesproke ateïste bespotlik voorgestel en uitgedaag. Dit is verseker nie meer ‘in’ om te glo nie. Die wat nog glo, swyg saam met ongelowiges en ateïste oor die geloof wat hulle nog in hulle harte koester. ’n Doodse stilte het oor geloof aangebreek.

Die Bybel van protestantse voorvaders, in die wakis van hul voertuie oor lang en gevaarlike paaie, is nog steeds een van die mees gedrukte boeke in die wêreld maar volgens inligting, die mees ongelese boek in mense se besit.

Stephen Hawking het onlangs beweer dat ons nou die punt bereik het om te kan bewys dat die skepping sonder die toedoen van ‘n Skepper ontstaan het. Vir mense soos Hawking is dit klaar met God.

God het so outyds soos ‘n ossewa in hierdie eeu geword.

Maar is ons klaar met God? Kan en mag ons groei en vorder na ‘n wêreld waarin daar nie meer oor God gepraat of gedink word nie, ‘n lewe van totale ateïsme?

Moet kerke heeltemal verdwyn? Moet God heeltemal weggelaat word in skoolopvoeding? Moet die kantoor, die werkplek, die sportveld, ‘n plek wees waar die woord “God”  ‘n argaïsme is?

Onomwonde “nee”!  Daar is feite en gegewens oor God wat altyd weer die geloof van ons vadere terugroep…

‘n Klein eenvoudige mossie kon deur ‘n proses van evolusie gekom het tot die perfekte klein voëltjie wat in ons agterplase kwetter (om Darwin vir sy groot werk erkenning te gee) maar sonder ‘n skepper, die Skepper, sou daar geen mossie wees om tot in die 21ste eeu te leef en te oorleef nie. 

Wat was eerste: die mossie of sy eiertjie? Hoe ookal, vas staan dit vas: so ‘n  klein skepping soos ‘n mossie, benodig ‘n skepper, die Skepper. As elke motor op straat teruggelei kan word na ‘n fabriek van vervaardiging, dan geld dit ook die kleine mossie in ons agterplase en op ons sypaadjies. Dit is net ‘n dwaas wat ‘n skepper kan en durf uithaal by die ontstaan en oorlewing van hierdie klein voëltjie wat om ons huise tjirp en kwetter.

Dan praat ons nog net oor ‘n mossie. Wat van die mier, die muis, die olifant? Wat van die ontwikkeling van ‘n mens uit die samevoeging van ‘n eiersel en ‘n spermsel. So verskillend, maar tog ook so eenders word die een mens na die ander uit ‘n embrio in vroue se liggame gevorm en gebore. Hoe op aarde is so iets moontlik sonder die aktiewe betrokkenheid van ‘n skepper? Hoe kan enige logiese denke en die aanwending van verstand tot miskenning van die Skepper en tot volslae ateïsme lei? Ons 21ste eeu se kennis van al die prosesse in ‘n mens se liggaam, die funksionering van die brein, die organe, hormone, emosies om enkeles te noem. is fenominaal. Om met al hierdie insig en kennis die Skepper uit dit alles uit te haal, kan niks anders as domastrantheid genoem  word nie. As ateïsme ‘n 1 000 en 2 000  jaar gelede ondenkbaar was, is dit nou nog te meer ondenkbaar en absurd met al die kennis en insig wat ons tot ons beskikking het. Ons kennis behoort ons eintlik net meer en meer verslae te laat staan oor die Een agter alles.

Geniale mense soos Hawking behoort die voortou te neem om mense van ons eeu tot erkenning van die Skepper agter alles op te roep. Die fisika en Hubble en ander teleskope behoort mense daagliks nederig op hulle knieë te dwing om erkenning te gee aan die Een agter dit alles.

Dit is verseker en wel waar dat die Skepper agter alles in vele opsigte onbegryplik is. Hoe kan ons ‘n Wese verstaan wat meer as 13 biljoen jaar gelede reeds daar was? Hoe kan ons ‘n Wese verstaan wat hemelliggame skep en bestuur wat miljoene ligjare van ons is? Die getalle van enorme hemelliggame gaan ons verstand te bowe – die inligting en onbegryplikheid van swart gate en anti-materie. Net ons eie klein woonwêreld in ‘n oneindige ruimte is vir enige mens se insig te veel.

Al kan ingeboude natuurwette die voortbestaan van ons planeet verklaar, is die bestaan van God as Skepper onvermydelik. Newton se natuurwet oor gravitasie is deel van ons alledaagse lewe. Hy het dit vir ons geleer maar wie het dit bewerk en geskep sodat dit deel van ons lewe kon word?

‘n Skepper en Onderhouer van alles is onvermydelik. Ja, daar is vrae wat gevra kan word: Is God nog vandag aktief betrokke by die verloop van sake in die skepping, die aarde, die voortbestaan daarvan? Wil hierdie onbegryplike Wese agter alles in ‘n verhouding met ons staan?

Is daar net Een of dalk Twee of dalk nog meer agter alles?

Het God ‘n plan met ons lewens veral ook na die dood of is alles vir ons verby met ons afsterwe?

Is my geloof in die Skepper die regte geloof of is alle vorme van geloof aanvaarbaar? Moet ek dus na ander mense ook luister wat poog om die Skepper te verstaan of moet ek aan die geloof van my voorvaders vasklou sonder om ooit na anders soekers se antwoorde en verhale te luister? Na alles: Waar kom die groot, onbegryplike Skepper vandaan?

Daar is verseker vrae oor God, selfs oor die woord ‘God’ wat ons gebruik om na Hom te verwys. Vrae oor Hom, gee egter geen reg vir enige vorm van ateïsme nie.

Die getuienis vir God is daar vir elkeen met verstand en met oë om Hom raak te sien en op die regte wyse deel van jou lewe te maak. Elke mens is verplig om vir hom/ haar antwoorde te vind oor God.

Wil Hy iets vir my sê? Wat wil Hy vir my sê? Wil Hy hê dat ek die meeste van my tyd op my knieë voor Hom staan of wil hy dalk juis hê dat ek uitstap en saam met hom sy skeppingwerke geniet en deel van my lewe maak?

Die 21ste eeu roep mense om uitdrukking te gee aan hierdie geloof. Juis en spesifiek omdat hulle moderne mense is wat deur hulle besondere kennis en verstand tot volslae erkenning van Hom gekom het.

Hierdie geloof was nie net vir die tyd van osse en ossewaens nie maar baie spesifiek ook vir modene mense, ons tyd se mense.

Bron:  nuus24 

Free Afrikaans Online tutoring at http://www.Cambridge247.com 

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.