Waardes wel óók deur geloof

Die Christelike waarde van respek vir mense wat anders as jy is of dink, het juis tot demokrasie gelei.

Pienaar vra of godsdiens enige rol speel in mense se waardes en norme. In my geval is dit beslis so. Dit kan ook bewys word deur talle mense wat tot bekering gekom het en wie se waardestelsel radikaal verander het.

Dit het niks met “godsdienstige indoktrinasie” te doen nie, maar alles met die werking van die Heilige Gees. 

Pienaar is ook onder die indruk dat mense goed doen of voorbeeldig leef om met die hemel beloon te word. 

Maar dit is dan juis waartéén Jesus en Paulus se bedienings gerig was. 

Die meeste van hul prediking het daaroor gegaan dat jy niks kan verdien nie, maar slegs moet glo en vertrou in God se genade. Jy doen die regte dinge uit dankbaarheid en omdat die Heilige Gees jou daartoe dring; nie omdat jy bang is vir God se oordeel nie.

Pienaar sê ook dat die Christelike geloof bloot bestaande waardes “vertaal” en dit deel van sy geïnstitusionaliseerde stelsel gemaak het. 

Maar Jesus het dan self daardie waardes gepredik wat lynreg in stryd was met die waardes wat in daardie stadium gegeld het. Gaan lees gerus weer Mat. 5-7 om te sien watter unieke waardes Jesus vir die Kerk neergelê het.

Die Christelike geloof gaan oor ’n versoende verhouding tussen die individu en God en met sy medemens en ook oor die internalisering van goddelike waardes – beslis nie die institusionalisering van vertaalde, geleende waardes nie. 
Ek hoop nie dr. Pienaar se siening van Christene word ernstig opgeneem deur Rapport se lesers nie.

Bron:  http://www.rapport.co.za/MyRapport/Briewe/Waardes-wel-ook-deur-geloof-20111020

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.