Waaroor gaan die Bybel?


Wat behoort ek dan “raak te lees” in die Bybel? Wie God in die lewe van die mense in die Bybel is. Hoe Hy genadiglik optree teenoor die ongehoorsames oor al die eeue. Hoe Hy in die lewe van Jesus op aarde kom sigbaar wys het, hoe Hy die graagste teenoor mense optree. Hoe Hy eerder ons wil vry maak as wat Hy ons wil belas met onuitvoerbare wette. Hoe Hy ons lewe wil vul met vrede, vreugde en oorvloed deur sy Gees in ons. En nog baie meer.

Maar net so belangrik, is dit wat NIE in die Bybel geskrywe is NIE: die wetenskaplike verklaring van hoe alles begin het; waarom die mens kies om sonde te doen; hoekom almal nie gered word nie; ‘n presiese omskrywing van God; ‘n fisiese beskrywing van die lewe na die dood; … en nog baie ander moeilike vrae word nie in die Bybel geantwoord nie.

Kom ek verduidelik eenvoudig: Hy is die Begin van alles (skepping); Hy is die Redding van almal (Noag, uittog, konings, Messias, Jesus); Hy is die Vergewer van almal (kruis); Hy is die Lewe vir almal wat glo in Hom (opstanding); Hy is die Heiligmaker (Heilige Gees); Hy is die verlede, hede en toekoms … Hoe weet ons dit alles? Ons lees dit in die Bybel.

Nou kan julle vra, maar wat het dit nou met die inhoud van die Bybel te doen. Dan antwoord ek eenvoudig: ALLES! Alles in die Bybel, nou ja, amper alles (die menslike sondige deel uitgesluit) in die Bybel het met God te doen. Hy is die Hoofouteur, die Hooftema, die Hoofkarakter, die Hoofboodskap, die Hoofinhoud … God, die Hoofalles!!!

Op ‘n dag vra die professor vir ons in die klas wat is die heel laaste versie in die Bybel, bedoelende watter versie beskrywe die beste waarheen alles in hierdie wêreld oppad is. Onnodig om te sê dat ons almal verkeerd geraai het. Volgens hom is alles oppad na dit wat Paulus hierbo in Korintiërs sê: “God sal alles vir almal wees.”

Bron:  http://doomcharl.blogspot.com/ NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.