Leef Ons Werklik Vandag in die Eindtyd? (4 van 5)

 

Liefde Verflou/Verkoel.

ABORSIE

Volgens die World Health Organisasion is daar jaarliks meer as 40 000 000 aborsies wêreld wyd (Dit is net die “wettige” aborsies wat hulle van weet). Sedert 1973 toe lande soos die VSA aborsie wettig begin maak het, is daar meer as 1 000 000 000 (een biljoen) kinders vermoor deur middel van aborsie en die wêreld is nie eens meer geskok nie, dit haal nie eens meer die nuus nie. Hierdie liberale sosiale wêrelds filosofie het die natuurlike liefde van die mens vernietig, en dit wat oorgebly het “charity” is vals, dit is net daar vir sekere mense om hulle self te laat goed lyk en vir die wat nog ʼn bietjie van ʼn gewete oor het, te sus. Ware liefde in hierdie wêreld is daar vandag weinig van oor.

 

Eze 16:20  Verder het jy jou seuns en jou dogters geneem wat jy vir My gebaar het, en dié aan hulle geoffer om verteer te word. Was dit nie genoeg met jou hoererye nie, Eze 16:21 dat jy my kinders geslag en dié oorgegee het deurdat jy hulle vir hulle deur die vuur laat gaan het? Eze 20:26 En Ek het hulle verontreinig deur hulle offergawes, omdat hulle deur die vuur laat deurgaan het alles wat die moederskoot open; sodat Ek hulle kon vernietig, dat hulle sou weet dat Ek die HERE is.

 

Wie hulself hieraan skuldig maak en nie tot bekering kom en die vergiffenis van God ontvang nie, sal eendag ten duurste betaal vir hulle dade. Daar is geen verskil tussen wat Israel hier gedoen het en die aborsie van vandag nie, dit is ʼn groot gruwel voor God. Aborsie oor die laaste 40 jaar, is die grootste massa moord in die geskiedenis van die mens!

 

Die Evangelie Vir Al Die Nasies

Mar 13:10  En die evangelie moet eers aan al die nasies verkondig word. Mat 24:14  En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot ‘n getuienis vir al die nasies; en dan sal die einde kom.

 

Hier moet ons nie die fout maak om te dink dat dit beteken dat alle mense tot bekering gaan kom nie, nee dit beteken presies wat dit hier sê, aan al die nasies sal dit verkondig word sodat niemand wat gedurende hierdie tyd leef ʼn verskoning sal hê, dat hulle nie van beter geweet het nie. God gaan almal tot verantwoording hou, almal wat eendag voor Sy Regter Stoel gaan staan.

 

  1. 1800: die Bybel in 70 tale.
  2. 1830: die Bybel in 175 tale.
  3. 2012: die Bybel in meer as 2700 tale
  4. 2012: Bybel boodskappe in meer as 5900 tale en dialekte.
  5. Radio uitsendings dwars oor die wêreld.
  6. Toeganklikheid van die Bybel as gevolg van die internet.

 

Hierdie ongelooflike toename in die verspreiding en verkondiging van die Woord van God gebeur ten spyte van die geweldige afname in die getalle van belydende Christene dwars oor die wêreld. Wanneer God ʼn wonder werk doen, doen Hy dit ordentlik, Hy doen dit op so ʼn manier dat jy nie anders kan as om te besef dat die woord wonder werk die enigste beskrywing is vir dit wat besig is om te gebeur nie, of wat reeds gebeur het nie.

 

Afsluiting

Indien daar nog enige iemand is wat onder die indruk is dat ons nie in die einde van die  tyd leef nie en dat die wêreld besig is om ʼn beter plek te word, leef so ʼn persoon onder ʼn valse illusie. Weet dat:

 

Hierdie vervulde profesie bewys dat ons wel in die einde van die tyd leef en dat; God bestaan, en Hy hou die hele wêreld en my persoonlike lot in Sy hande, die Bybel is die Woord van God en is geloofwaardig, lees ʼn gedeelte daarvan elke dag om uit te vind van Sy boodskap vir jou persoonlik, bekering is die enigste manier om met God verenig te word en om dit te bewerkstellig het Jesus vir ons almal se sondes aan die kruis gesterf.

 

1Jn 1:9  As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig.

 

Sonder om te besef dat ons sondaars is, ons sondes te bely en Jesus as ons persoonlike verlosser te aanvaar, kan Sy kruisdood nie vir ons werk nie, maar as ons tot hierdie stap oorgaan is daar geen sonde te groot vir Hom om te vergewe nie. Vir die wat die liefde van Christus weerstaan is daar ʼn waarskuwing. (2Th 2:11  En daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur, om die leuen te glo,)

 

 

Al wat nou nog oorbly is die Wegraping, die Groot Verdrukking en die Wederkoms van ons Here. In die brief aan die gemeente van Filadelfia belowe Jesus dat hy sy kinders sal bewaargedurende die uur van beproewing wat oor die hele wêreld gaan kom.

 

Rev 3:10  Omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het, sal Ek jou ook bewaar in die uur van beproewing wat oor die hele wêreld kom om die bewoners van die aarde op die proef te stel.

 

1Co 15:51  Kyk, ek deel julle ‘n verborgenheid mee: Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word,

1Co 15:52  in ‘n oomblik, in ‘n oogwink, by die laaste basuin; want die basuin sal weerklink, en die dode sal onverganklik opgewek word; en ons sal verander word.

1Th 4:13  Maar, broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenes nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie.

1Th 4:14 Want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met Hom bring.

1Th 4:15  Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenes hoegenaamd nie sal vóór wees nie.

1Th 4:16  Want die Here self sal van die hemel neerdaal met ‘n geroep, met die stem van ‘n aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan.

1Th 4:17  Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees.

1Th 4:18  Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde.

 

Baruch Abba Bashem Adonai!

Nota: Die profesieë wat hier behandel is, is nie naastenby al die eindtyd profesieë wat reeds vervul is nie, hierdie is slegs ʼn gedeelte van die vervulde profesieë ter illustrasie van die feit dat ons vandag in die eindtyd leef.

 

 

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.