Wat is jou nalatenskap aan ander?


Johan Geyser van die Mosaïek Gemeente het op ’n keer hierdie ander nalatenskap verduidelik (KA23/8/98). Hy het daarop gewys dat hoe ouer ’n mens word, hoe meer wonder jy oor die sin en betekenis van die lewe en oor wat jy in die lewe bereik het of nie bereik het nie. Salomo het met sy Boek Prediker ook hierdie vrae gevra en met ons sy vrese vir ’n doellose lewe gedeel.

Salomo bring hier iets uit wat die Here in almal van ons gesit het. Daar is ’n doel vir jou bestaan hier op aarde en dit is om ’n begeerte, ’n behoefte te hê om iets te beteken vir ander, om ’n impak met jou lewe op ander mense se lewens te maak. Om daardie behoefte in jou te ignoreer, kan jou siek maak en staan jy ’n kans om neuroties te word weens die sinloosheid en leegheid van jou bestaan. ’n Ware nalatenskap is iets wat vir altyd kan bly staan en wat jy nalaat om mense se lewens te verryk. Dis nie ’n groot gebou of ’n erfporsie of ’n sukses of prestasie nie, maar dit wat mense saam hemel toe kan neem. Daar is ’n groot verskil tussen ’n suksesvolle lewe en ’n betekenisvolle lewe, dis ’n keuse wat jy moet maak.

Daar is drie voordele van ’n nalatenskap:

Eerstens bring dit vervulling. Salomo het vervulling gesoek in wysheid en kennis, plesier, arbeid en rykdom en selfs godsdiens maar dit het alles vir hom tot niks gekom nie en was dit net ’n gejaag na wind (Prediker 1 en 2). Al hierdie dinge was nie vervullend vir hom nie want dit het gedraai alles net om homself, dit het gedui net op eie plesier en eie geluk. Dis nie hoeveel jy kry nie maar hoeveel jy gee; nie hoe lank jy lewe nie, maar hoe goed jy leef. Dit lê daarin dat jy iets kan beteken vir ander mense.

Tweedens bring dit ’n beloning. Hierdie lewe is net ’n kleedrepetisie van wat voorlê. Die eintlike rede waarom mens geskape is sal ons eers later uitvind. Die eintlike lewe kom nog. In Mat. 25:40 staan dat Jesus gesê het dat wat jy aan mense gedoen het, dit maak nie saak aan watter mense dit is nie, jy gaan beloon word asof jy dit aan Jesus self gedoen het. Jy gaan hoor: ”Mooi so! Jy is ’n goeie en getroue slaaf. Oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel. Kom in en deel in my vreugde” (Mat. 25:21). Ons moet nie net lewe om in die hemel te kom nie, maar om skatte in die hemel bymekaar te maak wat daar aan ons oorhandig sal word.

Derdens bring dit hoop in jou lewe. (Die hoop vir die ewige lewe.) Mense wat reg is om dood te gaan, is die mense wat nie hulle lewe gemors het nie en wat sê dat hulle vrede in hulle gemoed het en reg is om te gaan. Mense wat nie reg is om te gaan nie sê dikwels dat hulle wens hulle kon nog ’n ruk langer lewe omdat hulle nie seker is dat hulle lewe op aarde vir iemand anders iets beteken het nie of om eers met iemand te gaan regmaak.

Kies jou nalatenskap

Dit gaan daaroor om iets na te laat wat jou die beste verteenwoordig en jy wil met hierdie nalatenskap die wêreld ’n beter plek los as wat jy dit gekry het. Gebruik die talente en vermoëns waarmee God jou geseën het. Jou keuse van ’n nalatenskap sal bepaal word deur die omstandighede waarin jy jouself bevind op daardie stadium in jou lewe. Is jy ’n student, of is jy ’n persoon op die kruin van jou beroep of is jy ’n inwoner van ’n aftree–oord? Elke omstandigheid bied sy eie geleenthede.

Begin by die area waar jy ’n verskil kan maak en begin met wat jy het. Dikwels lê jou keuse by jou huis of jou wyer familie. ’n Ouma kan aanbied om bedags na haar dogter wat as medikus werk se twee skoolgaande seuntjies te kyk en met hulle skoolwerk te help.

Jy kan ’n vrywillige werker in ’n bediening by ’n kerk word waarin jy jou tyd, energie en talente kan gebruik om ander mense te help en waarmee jy ’n ewige verskil in mense se lewe kan maak. Jy kan dit ook buite ’n kerk doen soos deel te wees van Die Gideons wat Bybels uitplaas in plekke soos skole en hotelle.

Waar jy nie van jou tyd kan gee nie, wees ’n donateur en stel ander mense in staat om die werk te doen.

Vestig jou besigheid as ’n koningkryksbesigheid waarmee jy die besigheid bestuur volgens Bybelse beginsels. Talle professionele mense soos prokureurs, advokate, dokters, tandartse en argitekte maak ’n aantal ure per week van hulle tyd gratis beskikbaar vir diens aan mense wat dit normaalweg nie kan bekostig nie.

Is jy ’n inwoner van ’n aftree–oord waar die inwoners afhanklik is van mekaar se liefdevolle, en hulpvaardige ondersteuning, wees verseker jy het ’n belangrike rol om te speel in die besoek van siekes en van eensames, van aanbieding van sosiale en ontspanningsaktiwiteite en van leiding gee in betoon van afhanklikheid van God se beskerming en leiding.

Bron: ekerk.org