Wie is ons God?


2. Die onbekende god:
“God, wat …alles … gemaak het … woon nie in tempels wat deur mense gemaak is nie.” (:24)
Dit is moontlik om in alle opsigte baie godsdienstig te wees, sonder dat ‘n mens die ware en enigste Skeppergod ken en aanbid.

3. Die Versorger:
“… dit is Hy wat aan almal lewe en asem en alles gee.” (: 25b)
Daar is net een ware God wat Versorger van die mens is: Hy sorg uit genade vir die ewige lewe deur Christus; Hy sorg vir die fisiese, aardse en tydelike lewe op aarde; Hy sorg dat die mens alle tydelike behoeftes op aarde kan kry.

4. Ons is die soekers:
“God het hulle gemaak om Hom te soek, al sou hulle ook moes rondtas om Hom te vind.” (: 27)
Dinge wat nie vir ons uitwerk soos ons dit soek nie, laat ons dikwels sukkel om God raak te sien in ons omstandighede. Soms kry ons wat en Wie ons soek.

5. Die naby-God:
“… deur Hom lewe ons, beweeg ons en bestaan ons.” (: 28a)
Deur Hom, in Hom, by Hom, saam met Hom, uit Hom, vir Hom, as gevolg van Hom, ter wille van Hom, tot voordeel van Hom, te danke aan Hom … lewe ons, beweeg ons en bestaan ons!

Ons God is ons alles !

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.