Aanvaar Christus

Dit is baie beter om Hom in alles wat jy doen te ken.  Wat beteken dit en wat moet ons nou eintlik doen? Wel, dit beteken dat ons die neiging om te doen soos dit ons behaag moet aflê, ons sondes moet bely en die Here se lewensbeskouing aanvaar. In die oë van God is ons almal sondaars wat ‘n Verlosser nodig het en Hy het so ‘n Verlosser voorsien. Indien ons aan ons self oorgelaat word, gaan ons onvermydelik verkeerde besluite neem – so Hy het nie net aan ons ‘n Verlosser gegee nie, maar ook sy woord as ‘n lamp vir ons voet en ‘n lig vir ons pad. Om Hom te aanvaar beteken dus dat ons sy menings en insigte oor alles aanvaar. In al ons besluite moet ons eers bepaal wat sal Hom die meeste vreugde bring? Wat weerspieël sy wysheid, liefde en deernis die beste? Wat bring die meeste eer aan Hom? Dan kan ons daarvolgens handel. Dit is waar dat soms wanneer ons besluite neem gegrond op ons verhouding met God eerder as op die aanvaarde wysheid van ons tyd, mag dit verwarring veroorsaak en selfs baie mense aanstoot gee. Maar die spreuk sê verder: “Hy sal jou die regte pad laat loop”. Met ander woorde dit maak nie saak hoeveel teenkanting jy kry nie of hoeveel mense met jou spot nie, jy sal uiteindelik volkome in die gelyk gestel word. Jou pad sal die regte pad wees ‑ sonder probleme, onmin of skuldgevoelens soos die geval is met diegene wat nie tyd vir Christus en sy lewensbeskouing het nie.

 

Die belangrikste van alles is dat wanneer ons Hom aanvaar, aanvaar ons ook dat Hy sy Seun na die hoogste waarde ag en ons sal Jesus as ons enigste Verlosser aanvaar en ook as die Een wat ons veilig op die regte pad sal lei.

 

Gebed: Almagtige God, vergewe asseblief die neigings in my hart om sonder U te wil handel. Help my om U in alles in my lewe te ken en om altyd te probeer om volgens u wil te leef. Amen.

 

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.