Belhar: ‘Daar’s niks om oor te praat’


“Daar’s niks meer om oor te praat nie. Ons wil aangaan.”

Dae nadat die VGK se algemene sinode in Okahandja, Namibië, sy moratorium op regstreekse gesprekke met die NG Kerk oor kerkeenheid opgehef het, het Rapport by ’n paar jong NG teoloë navraag gedoen oor hul siening oor kerkhereniging en die aandrang van die VGK daarop dat Belhar as voorwaarde vir kerkeenheid aanvaar word.

Deur die bank meen hulle: Belhar is ’n versoeningsgeskrif.

“Die algemene gevoel onder jong dominees is dat hulle geen beswaar oor Belhar het nie,” sê Van der Spuy. 

“Dis jammer die VGK klou so aan Belhar as skietgoed teen die NGK. Dis ’n kwessie wat so gou moontlik hanteer moet word.”

Ds. Anriëtte de Ridder (35) van die NGK Stellenberg meen ná die VGK-sinode is hereniging ’n groter moontlikheid. 

“Die herenigingsgesprek moet ’n versoeningsreis wees wat wedersydse begrip bevorder. 

“Ons is reeds een in Jesus; ons moet dit net begin uitleef! Prakties is daar baie kreatiewe maniere waarop ons eenheid kan uitdruk.

“Die VGK-besluit skep hoop en vertroue en maak nuwe moontlikhede oop. Belhar moenie gebruik word as ultimatum nie; eerder as ’n kompas vir hereniging.”

Ds. Maartje van der Westhuizen (28) van Pretoria sê sy “kom al hoe meer agter daar is dalk ’n verskil in siening tussen die jonger en ouer generasie teoloë en lidmate oor kerkhereniging en Belhar”. 

“Onder die oueres is daar ’n vrees vir verdere verlies, van: ‘Wat moet ons nou weer prysgee?’

“Die jonger generasie sien geen emosionele of praktiese obstruksie vir Belhar as belydenisskrif nie. Eerder dat almal op ’n groter vlak hande kan vat.”

Van der Spuy twyfel oor die praktyk van kerkeenheid.

“Ek twyfel sterk of dit gou fisiek gestalte gaan kry. By die onlangse sitting van die noordelike sinode het gesprekke presies soos dié van vier jaar gelede geklink. 

“Die proses duur langer as wat ’n jonger generasie dink dit behoort te duur.”

Bron:  rapport.co.za

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.