Afrikaans en Grieks saam in nuwe BybelOnder elke Griekse woord verskyn daar in die derde reël ’n direkte vertaling van daardie woord in Afrikaans.

Dié Afrikaanse woorde wat die Griekse sinsbou volg, word dan in ’n kolom aan die linkerkant van die bladsy in ’n Afrikaanse sinskonstruksie georden sodat ’n mens ’n baie direkte vertaling kry.

Aan die regterkant van die bladsy verskyn die teks van die 1983-vertaling in ’n kolom sodat ’n mens vergelykings kan tref.

Sua du Plessis, publikasiebestuurder van CUM, het gesê dié Bybel help om die “dit is Grieks” uit die Grieks te haal.

Prof. Fika van Rensburg, een van die span kenners wat vyf jaar lank aan die boek gewerk het, het gesê dis nie ’n boek om in die bed te lees nie.

Dis ’n werkboek vir persoonlike Bybelstudie, Bybelstudiegroepe en Bybelskole.

Ook teologiestudente en dominees kan dit vrugbaar gebruik.

Bron:  beeld.com

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.