Barnabas-blog: Moet- (of wíl-)doen lysie


My swaer was ‘n meester met die opstel van ‘moet doen’-lysies.  Op sy nuwejaarslysie was daar vir vier jaar agtereenvolgend afsprake vir tandarts- en doktersbesoeke en ‘kry ‘n nuwe bril’.  Volgens hom was sy oë nog goed genoeg, al het die arms te kort geword om dit wat hy wou lees ver genoeg te hou.  Vir ‘n tandarts en ‘n dokter was hy doodbang, gevolglik was hierdie ‘moet doen’-take vir vier jaar op sy lysies.  Dan was daar die daaglikse kooplysies – kos vir Boerpies (Boerpies was sy hond se naam), brood, melk, suiker, ens.  

Na sy dood het ek besef dat sy verhouding met die Here nie op een van sy lysies was nie.  Dit was in plek want sy lewe het daarvan getuig.

Wat my laat wonder het.  As ek ‘n lys moet opstel wat ek vir die Here en my gesin moet doen, wat sal ek neerpen?  Ek sal die ‘moet doen’-lys na ‘n ‘wil doen’-lys  verander. God het ons reeds op ‘n gastelys vir die feesmaal geplaas: Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop.  As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek by hom ingaan en saam met hom die feesmaal hou en hy saam met My. (Openbaring 3:20).  Dié deur het ek jare gelede oop gemaak!

Ek kan ‘n kort of lang lys opstel, maar ek noem net ‘n paar dinge wat vir ons as gesin baie beteken. ‘n Lang of kort lys sal niks beteken as ek nie iets daaromtrent doen nie.  Op geen manier kan ek God beïndruk met allerhande mooi woorde en beloftes nie.  Dit moet uit die hart kom, uit dankbaarheid vir dit wat die Here vir my doen.  

Daarom sal Dankbaarheid op my lys wees.  ‘n Mens se geluk hang nie af van hoeveel jy het nie, maar van hoe dankbaar jy is vir wat jy het, skryf Marius Nel in sy boek: (Wat sê Die Bybel oor . . .)  Ek is dankbaar vir my vrou, kinders, kleinkinders, familie en vriende.  Maar wat van mense wat niks het nie?  Waarvoor moet hulle dankbaar wees?  Ek het al mense ontmoet wat, ondanks die feit dat hulle omtrent niks het nie, tog dankbaar is vir dit wat hulle kry en dat hulle die Here ken. Uit dankbaarheid teenoor die Here wil ek die mense help en het ek al die geleentheid gehad om dit te doen.  Wanneer jy uit dankbaarheid vir die Here leef, sien jy die klein dingetjies raak en maak jy jou hart en hande vir ander oop. 

Ons lees in die Bybel van baie beloftes wat God gemaak het.  Maar aan hierdie beloftes is daar voorwaardes gekoppel.  Een daarvan is gehoorsaamheid en daarom is Gehoorsaamheid ook op my lys:  En die wêreld met sy verleidelike dinge gaan verby, maar wie die wil van God doen, bly ewig lewe. (1 Johannes 2:17).  Volgens die HAT beteken gehoorsaamheid om die bevele, opdragte en voorskrifte van ‘n meerdere geredelik, dus, sonder aarseling uit te voer.  In Handelinge 4: 19 sê Petrus en Johannes vir die Joodse Raad dat hulle maar self moet besluit wat reg is voor God – om aan die raad gehoorsaam te wees of aan God.  Ek en my vrou kies om aan God gehoorsaam te wees.

Julle, broers, julle is tot vryheid geroep.  Moet net nie julle vryheid misbruik as ‘n verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde. (Galasiërs 5:13).  Om Diensbaar te wees sluit aan by dankbaarheid en dus ook op die lys.  Bill Hybels sê die volgende: ‘Ons aanbid God deur diens.  Die ware dienaar beskou elke geleentheid om te lei of te dien as ‘n geleenheid om God te aanbid.’  Om te dien is om lief te hê en as jy liefhet is diens die logiese resultaat.  Diens verg opoffering en jy voel dikwels jy kry meer daaruit as wat jy gee.  Ek dien nie om mense te beïndruk of om te vergoed vir sondes in my verlede nie.  Diens aan my gesin en ander is uit liefde en dankbaarheid vir hulle en God. 

Nederigheid, volgende op my lys, laat my besef hoe afhanklik ek van God en sy genade is:Hoogmoed bring ‘n mens tot ‘n val; nederigheid bring eer. (Spreuke 29:23).  AW Tozar het die volgende gesê: ‘Nederigheid is nie om die krag wat in jou is te onken nie.  Dit is om te weet dat die krag deur jou kom en nie van jou nie.’  Die Here gee ons die krag en wysheid om in nederigheid ander te dien.  Ek en my vrou besef dat ons is wat ons is en het wat ons het uit genade.  Daarom kan ons in nederigheid voor die Here buig en Hom dank.

In Aanbidding, wat vir eers my lys voltooi, bewonder en waardeer ons God vir wie Hy is en wat Hy doen.  Op dié wyse kommunikeer God met ons en ons met Hom.  As gevolg van kanker vir ± 26 jaar het ons as ‘n gesin deur moeilike tye gegaan.  Deur gebed kon ons leiding, krag en soms aanvaarding van God kry:  Prys die Here ons God.  Kom buig in aanbidding voor Hom:  Hy is heilig! (Psalm 99:5)  

Daar kan nog baie dinge op my lys kom.  Vir my gaan dit egter om God te verheerlik in alles wat ek doen, deur dankbare gehoorsaamheid en met nederige aanbidding en diens:  Kom ons val in eerbetoon voor Hom neer, kom ons buig, kom ons kniel voor die Here ons Skepper. (Psalm 95:6).

Bron:  beeld.co.za

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.