Bid Meer, Praat Minder


’n Sagte plekkie vir Israel
Oom Angus was twee keer verlede jaar na Israel – een keer om die Loofhuttefees by te woon en een keer op die ‘God TV’-toer. Hy het ’n sagte plekkie vir Israel “wat ’n manier het om in ’n mens se hart in te kruip en seker te maak dat jy altyd wil terugkeer en deel wees van wat God vir die laaste dae beplan het.” Oom Angus beoog om hierdie jaar weer terug te keer vir die Loofhuttefees waar hy weer as ’n spreker sal optree. Sy ervarings in Israel het gelei tot die skryf van twee boeke.


’n Geloofwaardige getuigskrif
Angus is tans besig met ‘My Best Friend’, ’n boek oor die huwelik, ’n verhaal wat uit die hart spreek vanuit praktiese ervaring: “Ek is meer as 40 jaar lank al getroud met Jill, dit is my getuigskrif!” sê Angus. 

Planne vir Suid-Afrika
Vir verdere besonderhede oor sy planne in Suid-Afrika moet jy ’n ogie op sy webwerf hou. Angus is baie opgewonde oor Suid-Afrika: “Ons is goed op pad vorentoe, hoewel daar baie hindernisse in die pad is.” 
Hy haal 1 Korintiërs 16:9 aan: “Hier staan ’n groot en belangrike deur vir my oop, maar hier is ook baie teenstanders.” Sy boodskap aan Suid-Afrikaners is dat die gras nie altyd groener aan die ander kant is nie – al mag dit soms so voorkom: “Waar ek ook al reis, is daar probleme. Dit is omdat ons in die eindtye leef, maar Jesus het ons in Johannes 16:33 belowe: ‘In die wêreld sal julle dit moeilik hê; maar hou moed; Ek het die wêreld klaar oorwin.’

Boodskap vir ons nasie vir 2014
Angus glo dat ons in 2014 meer moet bid en minder moet praat: “Ons moet meer tyd in die binnekamer, en meer tyd op ons knieë deurbring. Die evangelis, Billy Graham, is gevra wat hy anders sou doen as hy sy lewe kon oorhê. Sy antwoord was dat hy minder sou praat en meer sou bid.”

’n Biddende nasie
“Ek het ’n rooi armbandjie wat ek dra. Dit herinner my voortdurend aan 2 Kronieke 7:14: ‘[As] My volk, oor wie My Naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en My aangesig soek en hulle bekeer van hulle verkeerde weë, dan sal Ek uit die Hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees.’ (1933-vertaling).’
Toe God dit gesê het, het Hy dit bedoel. Ons moet ’n  biddende nasie word, dan sál ons die heerlikheid van God in Suid-Afrika sien.”

Wanneer die mens bid
“Baie van ons is bekommerd oor die minagting van menselewens, van die wet en die regering; oor jongmense wat geen respek vir ouer mense het nie. Ons kan daaroor kla, of ons kan meer begin bid. Wanneer die mens werk, is dit die mens wat werk, maar wanneer die mens bid, is dit God wat werk.”

Gebed met kragtige uitwerking
Angus sê dat hy op sy oudag vind dat sy gunstelingplek sy binnekamer is. “Hoe meer bekommernisse ek het, hoe meer dissiplineer ek myself om te bid. In hierdie nuwe jaar sal ons noemenswaardige verandering sien plaasvind as ons meer begin bid – verande-ring, nie net in ons eie lewens nie, maar ook in die lewens van ons gesin, gemeenskap en die nasie. Dikwels vra mense wat hulle kan doen om ons bediening te help. Ek het net een versoek: Bid asseblief. Dit is al wat ons nodig het! ‘Die gebed van ’n gelowige het ’n kragtige uitwerking.’Jakobus 5:16.”

Gaan gewilliglik
Volgens Angus behoort die gebedskamer ’n opwindende plek te wees. “Dit moet ’n plek wees waarheen ons gewilliglik gaan om ons Meester elke oggend te ontmoet. Onthou, Jesus is ’n ‘oggendmens’. Hy wil jou vroeg in die oggend ontmoet.”

Eers die berg, dan die bediening
“In die vier Evangelies is die dissipels dikwels op soek na Jesus, maar kan Hom nie kry nie. Hy was op die berg, besig om met Sy Vader te praat. Eers die berg, dan die bediening. As jy probleme in jou huwelik het – bid daaroor. As jy probleme met jou kinders het – bid daaroor. Onthou, ’n gesin wat saam bid, bly verenig. Soek elke dag die aangesig van God en Hy sal jou leiding gee. Hy sal meestal sê ons moet stil wees en niks sê nie, want baie van ons is soos ’n aap in ’n porseleinkas. Ons praat te veel en vererger dinge in plaas daarvan om te luister en te bid.”

Mediteer oor God se goedheid
Angus is verstom oor die eerbied wat die mense van Israel vir die Loofhuttefees het. Met die fees herdenk hulle hoe God hulle uit Egipte verlos het en deur die wildernis gelei het. “Nie een Israeliet, of enige van hulle diere het van hongersnood gesterf nie. Hulle het 40 jaar lank in die woestyn geleef! Selfs nou nog bou hulle tydens die fees tydelike skuilings waarin hulle sit en mediteer oor die goedheid van God.
Ons moet die dieselfde doen. Ons is geneig om te kla, en vergeet dikwels hoe die Here ons tot hier gebring het. Wanneer ons die nuwe jaar begin, laat ons nadink hoe God ons gelei het. Daar was verlede jaar kere dat God baie van ons deur hartseer, siekte, bankrotskap of woelinge gebring het en ons nooit verlaat of in die steek gelaat nie (Hebreërs 13:5).”

Kwaliteit- en kwantiteittyd
Oom Angus sluit af met dié versoek: “Laat ons ons daartoe verbind om hierdie komende jaar uitstekende stiltetye te hê; dat ons nie die sorge en bekommernisse van hierdie wêreld gaan toelaat om ons van die kwaliteit- en kwantiteittyd wat ons met God gaan bestee, te ontneem nie. Wanneer ons dit doen, sal alles ten goede uitwerk.”


Bron:  juig.co.za
NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.