Waarheid maak nie seer nie; dit maak gesond

Stephan Joubert

 

As my eie idee van die waarheid my laat wegloop van ander mense af, dan is my waarheid dalk nie te mededeelsaam nie.

 

Of heeltemal in die kol nie. As my eie idee van wat die Bybelse waarheid is myself veroordelend of hard maak, dan is dit tyd om die sagte waarheid padlangs te hoor. Wel, hier’s dit: Jesus se waarheid maak nie vyande van ander mense nie. Dit skryf nooit mense af wat hiervan verskil nie. Jesus se waarheid is altyd uitnodigend.

 

Dit vertel van God se lewende brood en water.

 

Dit getuig van ’n goeie Herder wat die enigste pad na God toe is, en van Jesus wat self ook die waarheid is. Sy waarheid is soos strome van lewende water wat jou dors les en wat maak dat jy dit met alles in jou wil deel met ander mense. Nee, Jesus se waarheid draai nie doekies om nie.

Dit speel nie speletjies met die waarheid nie. Reg is steeds reg, en verkeerd is steeds verkeerd. Nogtans maak Jesus se waarheid nie seer nie; dit maak gesond! Dit is salf vir die wonde; dit is lig in die donker. Jesus se waarheid red en maak heel. 

 

Bron:ekerk.org

 

Kan God ook huil?


God se liefde maak dat Hy Homself gee. Genade kos Hom net mooi alles. Nee, die Here het nie ’n kaartjie uit die hemel gestuur wat sê Hy dink aan ons nie. Inteendeel, Jesus het tussen ons kom loop om God se hart vir ons te wys. Hy het in ons plek doodgegaan en ons pyn op sy eie skouers gelaai. God se liefde laat Hom ly. Daarom, omdat Hy medelye met ons pyn en lyding het, kan Hy ons elke keer uithelp.

Bron:  ekerk.org NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.

Die klassifikasie van emosies


Hierdie groepering van emosies het tot gevolg dat mense onbewustelik probeer om die slegte emosies uit hulle lewe te dwing; en daar is selfs gelowiges wat suggereer dat iemand wat wel hierdie emosies beleef, in wese ’n slegte persoon is. Die gevolg hiervan is dat baie mense “strategies” maskers begin dra in sekere kontekste omdat hulle nie as ’n slegte persoon gestereotipeer wil word nie.

Die impak van die bogenoemde strategie kulmineer in apatiese mense omdat daar nie gekies kan word watter emosies ’n individu wil ervaar nie. Indien jy dus jou bes doen om uitsluitlik die slegte emosies te vermy, sal so persoon later ook nie meer die positiewe kan ervaar nie.

Hierdie is ’n geleentheid om anders na emosies te kyk:

A: Lees gerus die Bybel en dink na oor die verskillende emosies wat Jesus ervaar het — Blydskap, Hartseer, Woede… Jy mag ook hierdie emosies ervaar.

B: Kyk gerus weer na jou definisie van emosie. Daar is baie slim mense met interessante definisies van emosie. Die latynse verduideliking van die woord e-motere het te doen met beweging. ’n Emosie wil dus ’n persoon in beweging bring. Prakties gesproke is dit ’n goeie idee om wanneer jy bewus word van ’n emosie die vraag te vra oor waarheen die emosie jou wil beweeg.

C: Vervang gerus die groeperings van Reg/Goeie en Verkeerde/Slegte emosies met plesierige en onplesierige emosies.

D: Omarm jou emosies en smeek by Christus oor hoe Hy sy koninkryk deur jou emosies wil laat kom… Hoe en waarheen Hy jou in beweging wil bring.

Bron:  ekerk.org NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.

Emosies in NG Kerk hoog oor doop

Rapport het verlede week berig ’n groep predikante van die oostelike sinode het ’n amptelike proses begin om die algemene sinode vir ’n geldige bekeringsdoop te vra. Ook die sinode Wes- en Suid-Kaapland het aan die algemene sinode ’n brief gestuur om te sê hoewel hulle die bestaande verbondsdoop erken, moet die vraag bespreek word of lidmate “by wyse van uitsondering spesiale verlof” gegee kan word om bo en behalwe hul verbondsdoop ’n bekeringsdoop te ondergaan.

Kritici van die bekeringsdoop meen dit tas die wese van die Gereformeerde geloof aan, ingevolge waarvan die doop ’n simbool van God se genade is wat onverdiend aan mense geskenk word en waarvoor mense nie kan vra nie. König verskil. “Dit lê in die wese van ’n Gereformeerde teologie om die bekeringsdoop toe te laat. Dis nie ’n herhaling van die Christelike doop wat in die Naam van die Vader, Seun en Heilige Gees bedien word (die verbondsdoop) nie. “Dit is eerder ’n manier waarop mense met ’n diep geestelike ervaring op hul vroeëre Christelike doop kan antwoord.” Volgens König, wat pas ’n boek oor die doopkwessie, Leef uit jou doop, gepubliseer het, is daar reeds talle NG-gelowiges wat hulself laat grootdoop by kerke buite die kerkverband, waar die volwasse doop as ’n plaasvervanger vir die kinderdoop gesien word.

’n Bekeringsdoop daarenteen sal mense se behoefte aan ’n tweede doop vervul sonder dat dit die Gereformeerde verbondsdoop van kinders sal ondermyn. König het heelwat kontak gehad met lidmate en predikante wat besluit het hul kinderdoop is ongeldig en dat hulle oorgedoop wil word. “Daarmee het ek ’n probleem. Ek sal nie ’n bekeringsdoop bedien aan iemand wat nie eerstens bevestig het hy erken die geldigheid van die verbondsdoop wat hy as kind ondergaan het nie.” Een van die skeptici oor die bekeringsdoop is dr. Andries Kritzinger, predikant van die gemeente Orkney. Die Gereformeerde tradisie ken geen verskil tussen ’n verbondsdoop en ’n bekeringsdoop nie, sê hy. Die Gereformeerde doop word eenmalig bedien, verkieslik aan kinders, want “die sakramente soos die doop gaan oor wat God vir ons doen, nie oor wat ons kies om te doen nie”.

Die doop is ’n inlywing in die gemeenskap van Jesus se kerk eerder as ’n individuele belydenis van geloof. “Die gepaste manier om daarop te antwoord is om op praktiese en etiese maniere die gemeenskap van Christus in die wêreld uit te leef.” Dr. Braam Hanekom, moderator van die sinode Wes- en Suid-Kaapland, sê hulle het besluit om die saak na die algemene sinode te neem, want “ons het agtergekom dat ’n groeiende aantal toegewyde lidmate dit op die tafel wil sit. Ons wil nie die belydenisskrifte wysig nie, maar ons wil met deernis na dié lidmate luister.”

Bron:  http://www.rapport.co.za/Suid-Afrika/Nuus/Emosies-in-NG-Kerk-hoog-oor-doop-20110806 

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.