Die klassifikasie van emosies


Hierdie groepering van emosies het tot gevolg dat mense onbewustelik probeer om die slegte emosies uit hulle lewe te dwing; en daar is selfs gelowiges wat suggereer dat iemand wat wel hierdie emosies beleef, in wese ’n slegte persoon is. Die gevolg hiervan is dat baie mense “strategies” maskers begin dra in sekere kontekste omdat hulle nie as ’n slegte persoon gestereotipeer wil word nie.

Die impak van die bogenoemde strategie kulmineer in apatiese mense omdat daar nie gekies kan word watter emosies ’n individu wil ervaar nie. Indien jy dus jou bes doen om uitsluitlik die slegte emosies te vermy, sal so persoon later ook nie meer die positiewe kan ervaar nie.

Hierdie is ’n geleentheid om anders na emosies te kyk:

A: Lees gerus die Bybel en dink na oor die verskillende emosies wat Jesus ervaar het — Blydskap, Hartseer, Woede… Jy mag ook hierdie emosies ervaar.

B: Kyk gerus weer na jou definisie van emosie. Daar is baie slim mense met interessante definisies van emosie. Die latynse verduideliking van die woord e-motere het te doen met beweging. ’n Emosie wil dus ’n persoon in beweging bring. Prakties gesproke is dit ’n goeie idee om wanneer jy bewus word van ’n emosie die vraag te vra oor waarheen die emosie jou wil beweeg.

C: Vervang gerus die groeperings van Reg/Goeie en Verkeerde/Slegte emosies met plesierige en onplesierige emosies.

D: Omarm jou emosies en smeek by Christus oor hoe Hy sy koninkryk deur jou emosies wil laat kom… Hoe en waarheen Hy jou in beweging wil bring.

Bron:  ekerk.org NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.