Om die engele te help fight

Dis nie altyd maklik om staande te bly in die wêreld daar buite nie. Om elke hoek en draai word ons versoek. Die meeste van die kere kom ons dit nie eens agter nie, want almal doen dit. Dis eintlik hoe die lewe werk. As ons nie gaan saamdoen nie, gaan ons die mense wees wat uitstaan en op alles uitmis. Maar staan ’n slag terug en vra vir jouself of die lewe wat jy nou leef, is soos Hy dit picture.

Hier om ons is ’n oorlog aan die gang en die meeste van ons besef dit nie. Sonder om spoke op te jaag, moet ons besef dat daar magte is wat ons uit die hande van die Here wil ruk. Geen moeite word ontsien om ons van God weg te rokkel nie.

Maar ons kan iets daaromtrent doen. Ons moet onsself voorberei en toerus vir die oorlog:  11Laat ek die voorbeeld van soldate in ’n oorlog gebruik. Trek die klere aan wat God vir julle gegee het om mee te veg sodat die duiwel julle nie sommer om die eerste hoek en draai met al sy slim planne oorrompel nie. Een ding moet julle weet. Daar is ’n oorlog aan die gang en ons veg ook daarin.

Dalk sal mense sê dat ons nou die duiwel te veel eer gee. Nee, dis nie so nie, maar soms moet jy jou oë oopmaak en die rose ruik. Hier is ’n fight aan die gang en alles gaan oor ons.

Frank Peretti se storieboeke (The Present Darkness, Piercing the Darkness en andere) het my oë oopgemaak vir die lewe hier naas ons. Op ’n boeiende manier stel Peretti jou bekend aan ’n wêreld waar engele en demone heeldag in ’n stryd gewikkel is om jou lewe. Ek glo in engele en ek bid elke dag dat God se engele my en my gesin sal beskerm.

Jip, daar is ’n oorlog aan die gang. Ons moet dit besef en ons moet ons daarvoor voorberei. Ons moet ons oë en ore in tune bring, sodat ons kan sien wanneer dinge in ons lewenspad gegooi word wat nie van God kom nie. So maklik word iets met ’n mooi sousie gekamoefleer, maar sodra ons deur die sousie kyk, sien ons die sluwe planne van die duiwel daar agter.

Die reg-en-verkeerd word deesdae so naby mekaar gesit dat ons nie meer weet wat is reg en wat is verkeerd nie. En dis presies waar die duiwel sy kans aangryp en voor ons ons kom kry, is ons vasgevang in die sonde.

Toe ek in die weermag was, het ons baie opleiding ontvang om onsself teen die vyand te staal. Ons het ook baie opleiding ontvang oor wie die vyand is en wat hulle aanslag is. Met hierdie inligting kon ons onsself bemagtig en beskerm en seker maak dat die vyand ons nie onverwags oorrompel nie.

Net so moet ons bewus wees van die slim planne van die vyand van God se kinders. Ons moet weet watter taktiek hy gebruik om ons te mislei. Ons oë en ore moet skerp genoeg wees om te weet as hy ons met ’n slenter probeer vang.

Die oorlog is aan die gang! Besef dit! Trek die army-klere aan en veg saam. Skaar jou aan die kant van die engele.

En die belangrikste van ons taktiek is om so na as moontlik aan God te leef. Sodoende sal jy sterk bly staan tot die einde.

Om oor na te dink

Glo jy dat daar ’n oorlog aan die gang is?

Glo jy dat die engele aan jou kant is?

Help jy hulle?

Gebed

Here, soms wil ek nie aan die oorlog dink nie. Soms skram ek daarvoor weg. Tog weet ek dat ek nie hoef nie, want U en U engele is aan my kant. Saam wen ons. Ek wil deur die dag so lewe dat ek dit vir die engele maklik maak om die geveg te wen. Amen

 

Bron:http://kruispad.247.org.za/om-die-engele-te-help-fight/

Wanneer een van Jesus se engele jou wil afneem

Vra toe waarheen hulle stap, sê hy “Oubie ons gaan nou Pabaleleo toe.”
Hoe ver vra ek: “Nee wat Oubie net so 1km.”
Kan ek julle nie maar weg neem nie, sê hy: “Nee wat oubie jy sal (beduie vreeslik) doer moet omry en dit sal jou tyd mors — ons sal stap…”
Het julle al ietsie geëet vandag, vra ek: “Nog nie oubie — Sarah sê toe sy het vanoggend gwarra goedjies uitgehaal en hulle gaan dit netnou kook( vreeslik opgewonde). Ek krap in my beursie en kry ’n paar R10 note en ’n paar R20 note en agter die seat ’n 2l Coke. Gee dit vir die 2 en Andries sê ”Sarah, die Here het ons vandag weer nie vergeet nie…”

As ek R1,000 in my beursie gehad het, sou het ek dit ook vir hulle gegee het…

Vra of ek ’n foto van hulle kan neem, sê Andries: “Hoe kan ons nie vir die engel van die Here ’n foto gee nie. Die Here wil seker sien hoe ons lyk…”

Toe die kamera klik lig hy sy hande en sê ”Dankie Here”.

Dit was een van die amazinginste oomblikke in my lewe. Ek het soveel om voor dankbaar te wees — Dankie Here!”

Geen verdere woorde is nodig nie. Mag die Here ons almal op nuwe maniere in hierdie deurmekaar wêreld gebruik om bekers koue water in Sy Naam uit te deel!

Bron:ekerk.org

Is die doodsengel van Satan of God af?

Die dood is die straf van God oor die sonde van die mens (Genesis 2:17; Romeine 6:23). Alle mense is sondaars voor God (Prediker 7:20; Ps 14:2,3; 53:3,4; Romeine 3:10-19). ‘n Mens is bestem om net eenmaal te sterwe, en daarna kom die oordeel (Hebreërs 9:27; 1 Korintiërs 15:22). Vir die gelowige het die dood egter ‘n deurgang geword tot die lewe saam met Christus (1 Korintiërs 15:22; vgl. Filippense 1:23). Toe God die Satan toegelaat het om Job te teister, het Hy beveel: ‘Net sy lewe mag jy nie wegneem nie’ (Job 2:6). Die doodsengel kom nie van Satan af nie.

In Genesis 19:1 word vertel van die twee engele wat God gestuur het om Sodom en Gomorra uit te wis oor hulle sonde.

In Eksodus 12:12-13 sê die Here dat Hyself in Egipte elke eersgeborene gaan doodmaak, maar waar die bloed aan die deurkosyne gesmeer is, sal Hy die huis oorslaan.

Volgens Numeri 22:33 sou die Engel van die Here vir Bileam doodgemaak het as die donkie nie telkens uitgedraai het nie.

In 2 Samuel 24:16 stuur die Here pes onder die volk en word 70,000 deur die engel van die Here doodgemaak as straf op Dawid se volkstelling (vgl. 1 Kronieke 21:15,16).

Volgens 2 Kronieke 32:21 stuur die Here ‘n engel om die Assiriërs rondom Jerusalem dood te maak.

In Matteus 13:39-42 sê Jesus dat die Seun van die mens sy engele sal stuur om almal wat die wet van God oortree in die brandende oond te gooi.

In Matteus 25:42 sê Jesus dat die vuur van hel vir die duiwel en sy engele voorberei is (deur God) en vir die mense wat nie vir Jesus volg nie.

In Handelinge 12:23 is dit die engel van die Here wat Herodes tref sodat die wurms hom verteer en hy sterf omdat hy dink hy is God.

Die dood kom na alle mense. Die wat die Here Jesus volg gaan na Hom toe, die wat Hom ongehoorsaam is word veroordeel tot die tweede dood (Openbaring 20:11-15; 21:8;  dit is die hel, die plek waar God straf, ook vir die duiwel Openbaring 20:10). Paulus sê: op die oordeelsdag sal God sy regverdige oordeel uitspreek, Hy sal elkeen vergeld volgens sy dade: aan dié wat in goeddoen volhard en op dié manier soek na wat verhewe, eervol en onsterflik is, gee Hy die ewige lewe, maar aan dié wat uit selfsug ongehoorsaam is aan die waarheid en toegee aan die ongeregtigheid, straf Hy in sy toorn (Romeine 2:6-8)

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.

Wat is die rol van engele in die Bybel en vandag?

  Die Liggaam van Christus is geskep deur God om Sy wysheid en liefde te bewys aan die heelal en meer spesifiek aan die owerhede en magte in die hemele. Efesiërs 3:10-11 “sodat nou deur die gemeente aan die owerhede en magte in die hemele die menigvuldige wysheid van God bekend gemaak kan word, volgens die ewige voorneme wat Hy opgevat het in Christus Jesus, onse Here.”

Vandag deur God se werk in die gelowiges word Sy wysheid wat onbekend was tot en met Paulus getoon, nie net in hierdie wêreld nie, maar ook in die hemele. Engele in die hemele sien hoe God se wysheid tydens die bedeling van die verborgenheid deur die kruis werk toe Satan deur sy eie onwetendheid en onkunde verslaan is. 1 Korinthiërs 2:7-10 “Maar ons spreek die wysheid van God, wat bestaan in verborgenheid wat bedek was en wat God van ewigheid af voorbeskik het tot ons heerlikheid, wat niemand van die heersers van hierdie wêreld geken het nie – want as hulle dit geken het, sou hulle die Here van die heerlikheid nie gekruisig het nie – maar soos geskrywe is: Wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van ’n mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat Hom liefhet. Maar God het dit aan ons deur sy Gees geopenbaar, want die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God” (Kol 2:13-15).

Ons wat hierdie waarheid ken bevind onsself in ‘n geestelike oorlog met owerhede en magte. Vir hierdie oorlog gee God aan die gelowige ‘n wapenrusting wat nie bestaan uit beskermde engele nie maar “waarheid”, “geregtigheid”, “vrede”, “geloof”, “hoop” en “verlossing.” Hierdie volle wapenrusting word gevind in ons posisie wat ons in Christus het. Verder sê Paulus in 2 Korinthiërs 10:4 “want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp,”
Dit is om hierdie rede dat Paulus aan die Kolossense skryf en hulle waarsku: “Laat niemand julle van jul prys beroof nie, al sou hy behae hê in nederigheid en verering van die engele en indring in wat hy nie gesien het nie, en sonder oorsaak opgeblase wees deur sy vleeslike gesindheid,” (Kolossense 2:18). Baie interessant is die feit dat diegene wat glo hulle het ‘n engel gehoor of een gesien, het in werklik nooit een gesien of gehoor nie. Paulus sê dit is ‘n “vleeslike gesindheid.” 

In teenstelling skryf Paulus dat engele nie aan ons iets bring nie maar ons waarneem, (dophou) luister en leer van ons as gelowiges aangaande die genade van God: q “want ons het ’n skouspel geword vir die wêreld, vir die engele sowel as vir die mense.” – 1 Korinthiërs 4:9q “Weet julle nie dat ons engele sal oordeel nie, …” -1 Korinthiërs 6:3q “sodat nou deur die gemeente aan die owerhede en magte in die hemele die menigvuldige wysheid van God bekend gemaak kan word” – Efesiërs 3:10
God se doel vir Israel is gevestig in die Koninkryk op die aarde en engele was gebruik om hulle, as ‘n nasie, in te lig en te beskerm (Gen. 32:1; Ps.103:20; Lukas 4:10; Hand 7:53).

God se doel vir ons, die Liggaam van Christus, is gevestig in die Hemel; nie op die aarde nie. Vandag gebruik God ons om engele in te lig oor wat God besig is om te doen. Hoe meer ons verstaan van die unieke tyd waarin ons in leef onder God se genade en die spesiale posisie van volheid wat ons in Christus het (Kolossense 2:10 “en julle het die volheid in Hom wat die Hoof is van alle owerheid en mag;”), hoe meer verstaan ons dat die oorlog nie gevoer word deur engele nie, maar deur ons die gelowiges (liggaam van Christus). Ongesiene oorwinnings vind plaas deur die wapen van die woord van God, “die swaard van die Gees”, soos ons vasstaan met die volle wapenrusting aan, terwyl ons “bid sonder ophou” om “met vrymoedigheid die verborgenheid van die evangelie bekend te maak.” Met dit in gedagte, hoekom het ons beskerm engele nodig?
 
In die plek van engele het God vir ons Iemand baie meer kragtig en bevredigend gegee. Hy het ons Sy Heilige Gees gegee wat ons “verseël (is) met die Heilige Gees van die belofte” en “dat Hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid om met krag versterk te word deur sy Gees in die innerlike mens.” Efesiërs 6:10 “…word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte.”

In plaas van om ons te beskerm teen verdrukkinge en slegte dinge sê God vir ons in Sy woord om met die Gees vervul te word en om te leer dat Sy genade vir ons genoeg (voldoende) is. Ons moet begin om te verstaan dat wanneer ons swak is dat Hy sterk is in ons (2 Korinthiërs 12:7-10). Ons kan dus verder sê: “Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. ” Dit in sigself is ‘n kragtige getuienis vir die mens en engele van God se genade in ons (Efesiërs 5:18; Galasiërs 5:22-23; 2 Korinthiërs 2:7-10; Filippense 4:11-13).

Die Skrifte sê dat die verdrukkinge in ons lewens vir ons werk en dien as ‘n groeiproses (2 Korinthiërs 4:16-18). Soos ons in die geloof wandel, gemotiveer deur genade, bekragtig deur die Gees van God en gelei word deur die Woord van God. Indien engele ons beskerm en verhoed dat ons verdruk word, sal hulle teen ons werk en ons beroof van vergoeding van God se heerlikheid, wat in ons werk (2 Korinthiërs 4:16-18; Romans 8:16-18; 2 Timotheüs 2:9-13; 4:6-8).
Waarvoor het ons beskerm engele nodig as ons die Heilige Gees het? Vergeet van engele en maak seker dat die Heilige Gees deel van jou lewe is.

Bron:  http://kopkrap.bybelglo.com/engele.html

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.