Hoe ontvang ek egte genade?


  • Ek leef egte genade alleen raak wanneer my alledaagse bestaan gelewe word in die permanente teenwoordigheid van God. Solank as wat ek net bid vir my eie behoeftes en wanneer my gebede meeste van die tyd net met alledaagse dinge te doen het, mis ek God se doel in my.
  • Alle geestelike verryking wat ek kan bekom deur Bybel te lees, ander Gees-geïnspireerde literatuur deur te werk, aan opbouende geloofsgesprekke deel te neem en enige blootstelling aan “geestelike kos” – vir wie of wat doen ek dit? Vir myself? Of vir wie God in my is? Daar is ‘n lewensbelangrike verskil!
  • Hoekom gaan ek kerk toe? Hoekom gee ek geld vir armes? Hoekom breek dit my hart as ander swaar kry? Hoekom wil ek vir ander raad gee wat uit my ervaringe baat kan vind? Is hierdie alles “goeie werke” wat ek onbewustelik nastreef om my posisie teenoor God te verbeter? Egte genade ontvang ek sonder enige bydrae of opoffering van my kant af!
  • Egte genade het volgens bogenoemde definisie te doen met God se einddoel van my lewe – wat is God se droom met my lewe op aarde? Daarom het egte genade te doen met die manier waarop God met my op pad is na sy doel met my.
  • Die “hoe ontvang ek”, het dus 100% te doen met wat God besig is om te doen op sý werkswyse en sý tyd en sý doel. Maar tog het ek ‘n keuse om saam te werk of nie, solank my vrywillige samewerking nie daarop neerkom dat ek dit vir my eie krediet neem nie.
  • Eintlik ontvang ek egte genade onverwags, onverdiend en onvoorspelbaar.
  • Egte genade ontvang ek in presies die regte “hoeveelheid’ wat ek kan hanteer op enige stadium van my lewe. Omdat dit God alleen is wat dit gee, gee Hy in volmaakte mates vir die groei na volmaaktheid.


Bron: http://doomcharl.blogspot.com/

Grenslose genade!

Almal van ons hou op een of ander manier van goeie nuus, in die slegte dinge wat ons hoor en belewe. In tye waarin ons oordonder word deur slegte berigte en baie negatiwiteit, smag ons na enige moontlike opbouende boodskap. En as Jesus-mense wil ons mekaar moed inpraat en wil ons die positiewe invloed wees, ja, die lig in ons donker wêreld wees.

Maar selfs in die gevestigde kerk, het ons nie oor die jare daarin geslaag om goeie nuus in slegte tye op die regte manier oor te dra nie. Daar is te veel verskille binne die kerk oor so baie standpunte. Daar is so min liefde tussen kerkmense self. Die kerk is so veroordelend in die boodskappe oor die sonde en die wandade van die mensdom. Daar is heeltemal te veel skuldgevoelens en te veel wette wat oortree word. So baie kere stel ons mekaar teleur en maak ons mekaar selfs seer deur ons woorde en dade. Iets kort steeds baie drasties vir ons as Jesus-mense!

Jesus-mense lief genade!!!

Ja, ons en alle ander mense, smag eintlik na genade! Maar wat is genade presies? Is dit nie net nog ‘n “kerk-woord” wat dogma en teorie bly nie? Hoekom ervaar ons so min genade, selfs binne die kerk, of selfs onderling tussen Jesus-mense?

Genade het volledig te doen met die goeie nuus, wat God aan ons bewys het met Jesus se volmaakte en liefdevolle verlossingsdaad aan die kruis. Hierdie goeie nuus van genade, het ‘n rykdom van fasette om raak te lewe. Die grootste en belangrikste waarheid rakende genade, is dat God die ware Gewer en Bewerker van suiwer en oorvloedige genade is! Hierdie God-gegewe-genade het geen grense in terme van hoeveelheid nie – daar is onberekenbaar baie by God self te kry. Hierdie God-gedrewe-genade is vir alle mense op aarde bedoel, ongeag wie of wat jy is, of hoe goed of sleg jy is!

Leef God se genade raak in jou lewe – dis grensloos!

Bron:  http://doomcharl.blogspot.com/

God se Genadevisier


Binne God se genadevisier
Daar is ’n behoefte aan God, ’n ‘God-nood’ diep in ons elkeen verpak. Ons honger en dors na die Here, al wil ons dit nie aldag erken nie. Selfs al is ons met ons eie klein rebellie teen die Hemel besig, gee God nooit moed op met ons nie. Hy hou ons gedurig binne Sy genade-visier. Die Here ken ons koördinate. Sy hemelse GPS is haarfyn op ons doen en late gefokus; wegkomkans is daar nie.

Een-Man-soekgeselskap
Jesus is God se Een-Man-soekgeselskap hier op aarde. Hy is dag en nag op die hakke van Sy Vader se verlore eiendom wat in die wind en die weer rondlê. O ja, Hy is ook op die hakke van God se kinders wat op slegte afdraaipaaie uithang en wat op moedverloor se vlakte kampeer.
Wanneer Jesus jou naam en adres het, moet jy weet: jy kan hardloop, maar nie weghardloop nie; jy kan vlug, maar nie wegvlug nie; jy kan kruip, maar nie wegkruip nie.

Boer met genade
God wil ons almal naby Hom hê. Hy het ons geskep en ook herskep vir ‘koinonia’ – gemeenskap – met Hom en met mekaar. Hy het vir ons ’n plek gereedgemaak by Jesus se fees wat tot in ewigheid anderkant die dood aanhou. Daarom kan God dit nie verdra dat daardie feessaal nog nie vol genoeg is nie, soos Jesus ons in Lukas 14 vertel.
Geen wonder nie dat daar om elke hoek en draai in die Bybel luidkeels verkondig word: “Alles is vergewe!” Jesus se ganse lewe op aarde basuin dit uit.
Sy sterwe aan die Kruis, en die leë graf onderstreep dit – Hy boer met genade. Gaan haal dit net. Staan met leë bedelaars-hande voor Christus; jy sal elke slag met propvol hande daar wegstap. Hande vol ewige lewe, oorvloed, en liefde is dadelik joune as jy op Sy perseel om gratisgenade kom bedel!

Sewentig maal sewe
Nog goeie nuus is dat God nie ’n kwotastelsel vir vergifnis het nie. Jy kan nooit só ver val dat Jesus jou nie in sy genadegreep kan vang nie. Petrus, een van Jesus se dissipels, het aanvanklik anders hieroor gedink.
Hy het gemeen sewe keer se vergifnis vir onderlinge oortredings teen mekaar is baie ruim, soos ons in Matteus 18 lees. Die godsdienstiges van daardie dae het immers geglo drie maal vergewe is oorgenoeg. Toe verras Jesus Petrus met ’n nuwe hemelse formule – sewentig maal sewe. ‘Ad infinitum’. Oneindig.
Vir altyd en aanhoudend! God hou nooit boek as dit by vergifnis kom nie. Hy tel nie hoeveel keer jy Hom al om vergifnis kom vra het nie.

Uitnodiging na Christus
Natuurlik het jy nie ’n lisensie gekry om droog te maak, of in sonde rond te lê nie. Maar, as jy wel die slag die pad byster raak, moet jy weet Jesus spesialiseer steeds in droogmakers en struikelendes.
Hy bring genadebedelaars se saak voor God graag in die reine. Hy maak slegte boeke toe. Hy begin elke keer oor en voor. Gevolglik is daar regdeur die Bybel soveel dringende notas en ‘advertensies’ wat jou na Christus toe nooi. Hoor weer: “Alles is vergewe!”

Bron:  juig.co.za NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.

Boer met genade

Dan sal dié wat die wil van God gedoen het, Hom vra: ‘Here, wanneer het ons U honger gesien en U gevoed, of dors en U iets gegee om te drink? En wanneer het ons U ʼn vreemdeling gesien en U gehuisves, of sonder klere, en vir U klere gegee? Wanneer het ons U siek gesien of in die tronk en U besoek?’ En die Koning sal hulle antwoord: ‘Dit verseker Ek julle: Vir sover julle dit aan een van die geringste van hierdie broers van My gedoen het, het julle dit aan My gedoen.Matteus 25:37-40

“‘Gaan uit na die strate en gangetjies van die stad en bring die armes en kreupeles en blindes en verlamdes hierheen. Gaan uit na die paaie en lanings en dring by hulle daarop aan om in te kom, sodat my huis vol kan word. Dit verseker ek julle: Nie een van die mense wat genooi is, sal sy mond aan my kos sit nie.’” Lukas 14:21b-24

Sodra ons vergeet dat alle mense na die beeld van God geskep is en nie net siele of liggame is nie, vergeet ons van die mens agter die nood. Maar as ons ons naaste liefhet, soos Jesus van ons vra, kan ons nie anders as om begaan te wees oor hulle nie. Ons kan dit waag om grense te oorbrug en gasvryheid te betoon aan mense buite ons veilige sosiale kring omdat ons dit doen asof vir Christus.

 

In die Christelike geloof het elke mens ʼn onvervreembare waarde as mens. Man, vrou en kind is almal na die beeld van God gemaak. En as jy dit glo, laat dit sigbaar word in jou lewe.

Gebed: Here, ons hou nie baie van die armes en die sukkelaars nie want hulle vra iets van ons wat ons moeilik gee – werklike liefde en sorg. Leer my om om te gee soos U vir die armes omgegee het. Amen

Bron:  versndagNGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.