Debat oor skepping kan verwar

 

Een van die kwessies wat die afgelope tyd herhaaldelik deur ateïste geopper is, is die vraag waarom af arms en bene nie weer aangroei wanneer daarvoor gebid word nie.  

Dit word gewoonlik gedoen met verwysing na ’n spesifieke webwerf daaroor en dan is daar ‘n vlaag opvolg kommentare wat bloot die eerste vraesteller kopieer. Wat deur die vraestellers nie in ag geneem word nie is die onwrikbare vereiste van God dat mense wat verwagtinge het moét glo daarin om dit te realiseer.   

As die Ontwerper van alles ‘n sisteem ontwerp het wat geloof die sleutel maak waarmee die deur tussen die huidige en die Hiernamaals geopen word, sou dit mos afbrekend gewees het as Hy geamputeerde bene en arms weer laat aangroei soos ’n  akkedis se stert weer aangroei.  

Die kar wat rol duikklop as daarvoor gevra word. Die dak van die skuur wat afgewaai het weer laat terug waai. 

Hoe kán dit in verhouding staan met ‘n geloofsvereiste? Verstaan wat ek hier sê en die vraag sal nie-bestaande wees. Jy hoef nie te glo dat daar kos in die kastrol is as die deksel voor ete gelig word. As jy dan moes glo om in die eetmaal te deel, gaan jy honger bly want die geleentheid om te glo is jou dan ontneem.

’n Ander kwessie wat ook meer as een keer in die debat opgeduik het en waarna dikwels spottend verwys is deur ongelowiges, is die ouderdom van die aarde. 

Navorsing sê die aarde is sowat vier en ’n half biljoen jaar oud. Dít is vir my heel aanvaarbaar. 

Ek hou selfs die opsie oop dat Adam en Eva nie die eerste mense op aarde was nie. Beslis was hulle eerste nadat die droë grond en die water weer geskei is en waarvan ons vanaf Genesis 1:3 lees.

Watter mense voor Adam geskape is? Miss Pless en dies meer. Gaan soek en jy sal nêrens lees dat Adam en Eva die eerste mense was nie.  

Genesis 1:1. In die begin het God die hemel en aarde geskape. Vers 2: En die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreldvloed, en die Gees van God het gesweef op die waters. 3: En God het gesê: ‘Laat daar lig wees. En daar was lig. 4:Toe sien God dat die lig goed was. En God het skeiding gemaak tussen die lig en duisternis; en dan volg vers 5 en meer Skrif wat dui daarop dat ‘n dag was wat ons steeds ‘n dag noem.

Genesis 1:5. En God het die lig dag genoem en die duisternis het Hy nag genoem. En dit was aand en dit was môre, die eerste dag. Vers 8. En God het die uitspansel hemel genoem. En dit was aand en dit was môre, die tweede dag.

Dit maak dit duidelik wat ‘n dag is. Daar kan dus nie vrae wees oor hoe lank die spesifieke termyn was nie.

Genesis begin deur jou te vertel van die gebeure in Eden wat was ná die val van Lucifer. Met ander woorde toe Adam en Eva geskep is was die val van Lucifer reeds geskiedenis. Maar lees in Jesaja van die tyd vóór dit. Van die tyd toe Lucifer ‘n Gerub was. Van die tyd voor hy ’n staatsgreep op die Hemel wou toepas.

En dan dink jy verder daaraan dat (vers 2) wat God skep perfek is en nie in chaos nie. En jy wonder waar die prehistoriese diere heen is. Want ons weet dat dinosourusse werklik bestaan het. En jy dink oor wat jy in Jesaja lees van voor die val van Lucifer. En jy kyk na wetenskaplike bewyse van mense wat in die oer jare bestaan het. En jy kyk dat God gesê het dat daar lig moet wees en daar was lig; eer hy die son gemaak het.

Dan, (as jy ‘n studie maak) kom jy tot die gevolgtrekking dat tussen vers 1 en vers 2 kon daar duisende of selfs miljoene jare bestaan het. Want wat God skep is nie in Chaos, onder water en in duisternis nie, tensy Hy dit só sou wou hê.

Daar was ‘n tyd waarin Lucifer ‘n Gerub was. ‘n hoof-engel. En hy het regeer op die aarde. Toe gebeur daar dinge wat God die aarde laat vul het met water en duisternis. Nà miss Ples en kie. Nà die bestaan van die dinosourusse en ander pre-historiese diere. En vir ‘n onbekende tyd was die aarde onder water en in duisternis gehul. Tot dit God behaag het om die skepping te herstel. Wat Hy gedoen het in ses dae en die sewende dag het Hy gerus. Die sondvloed was dus blykbaar die tweede vloed.

’n Ander vraag wat iemand onlangs ooglopend leedvermakerig gevra het, was met wie Kain getrou het. Die feit dat Adam nege honderd en dertig jaar oud geword het en Eva heel waarskynlik omtrent net so oud, samelopend met die feit dat hulle heelwat ander kinders gehad het, Genesis. 5:4, maak dit ooglopend dat Kain met ’n familielid getrou het. Want oor honderde jare kon dorpe vêr uitmekaar gevorm het en mense onbekend vir mekaar geword het.

Ek het slegs enkele vraagstukke hier bespreek en is geen teoloog nie, maar slegs iemand wat weet dat Jesus het gesterf, Jesus het opgestaan en Jesus kom weer!

Bron:  Nuus24

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.