Die Bybel as enigste waarheidBybel as die enigste waarheid
Die waarheid sluit onwaarheid uit, maar dit beteken nie onverdraagsaamheid nie. As ek sou sê die son skyn, is dit nie onverdraagsaamheid nie. Dit is nie asof ek kan kies om te glo of die son skyn of nie. Dit is ’n feit. Dieselfde geld vir die Bybel.
Die Bybel is óf die waarheid óf dit is nie. Indien die Bybel die waarheid is en Christene glo dit is, beteken dit outomaties dat alle ander ‘waarheid’ onwaar is. Ons is vry om te kies wat ons wil glo, maar wat ons glo, is nie noodwendig reg nie. Die Kerk van die Here Jesus Christus volstaan daarmee dat die Bybel God se openbaring aan die mensdom is en dat dit as die enigste waarheid gesien moet word.

Gerieflikheids-ongelowiges
Dit is belangrik om daarop te let dat dit eintlik die nie-Christelike godsdienste en filosofieë is wat totaal onverdraagsaam teenoor die Bybel en die Kerk is – nie andersom nie. Daar is toenemende vervol-ging, bespotting en onverdraagsaamheid teenoor Christene.
Mense is tevrede wanneer hulle kan glo en doen wat hulle wil. Baie ongelowiges, agnostici, skeptici en ateïste is ‘morele’ of gerieflikheids-ongelowiges, -ateïste of -skeptici, want dit het tot gevolg dat hulle nie verantwoordelikheid vir hulle dade (en sonde) hoef te neem en die gevolge van hulle dade hoef te dra nie.

Kernboodskap van die Bybel
Hoewel die Bybel radikaal in sy aanspraak op die waarheid is, beteken dit egter nie dat daar ’n onverdraagsaamheid in die boodskap van die Bybel is nie.
Die Bybel is net so radikaal oor liefde, vergifnis, genade, barmhartigheid en omgee vir die armes. Ironies genoeg word die kernboodskap van die Bybel nooit bespreek wanneer daar oor onverdraagsaamheid gepraat word nie.

Die begrip ‘verantwoordelikheid’
Mense wat die kerk en Christene as onverdraagsaam beskou, plaas ’n hoë premie op hulle eie vryheid en die vryheid om te kan kies wat hulle wil glo en te doen wat hulle graag wil doen.
Dit is egter ook waar dat min diesulkes ’n hoë premie plaas op die begrip ‘verantwoordelikheid’. Woorde en begrippe soos liefde (wat met dade van liefde gepaard gaan), radikale vergifnis, genade, barm-hartigheid en omgee vir die armes, funksioneer baie selde sterk in hierdie geledere.

Riglyne wat tot vrede en voorspoed lei
Die Bybel wys vir ons ’n pad om te loop en wanneer ons dit nie loop nie, is die uitwerking van ons optrede altyd selfvernietigend en tot nadeel van ander mense. Wanneer God oor sonde praat, handel dit altyd oor mense se dade wat hulleself en ander skade sal berokken, sal benadeel en nie tot vrede en voorspoed sal lei nie.
Die Skrif gee dienooreenkomstig riglyne vir die huwelik. Wanneer ons die reëls wat God vir huwelike neergelê het verontagsaam, lei dit sonder uitsondering tot die verbrokkeling van die huwelik, pyn in die lewens van kinders en die huweliksmaat, huishoudelike geweld, en trauma vir almal in die gesin.

Om te verskil is nie onverdraagsaamheid nie
Om vir iemand reëls te gee wat tot sy eie behoud lei of om van ander se mening te verskil, is nie onverdraagsaamheid nie. Christene word as onverdraagsaam beskou omdat die Skrif vir ons definitiewe riglyne gee van wat ons moet doen.
Deesdae wil mense ‘absoluut’ vry wees om te kies wat hulle wil doen en wanneer hierdie ‘vryheid’ bevraagteken word, word dit as onverdraagsaamheid afgemaak.

Leef radikale opdragte uit
As Kerk mag ons nooit ‘n kompromis aangaan oor die feit dat die Bybel die waarheid is en dat ons die radikale opdragte van die Skrif naamlik: liefde, vergifnis, genade en die omgee vir die armes, moet uitleef nie.

Bron:  juig.co.za NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.