Die film “The Passion of Christ” – reg of verkeerd?

Die Skrif is natuurlik altyd die eerste bron van ons inligting oor die Jesus-gebeure. Films soos the Passion is dus sekondêre bronne oor die Jesus-gebeure en hedendaagse kunsuitbeeldings Indien mens die Bybelse verhale rondom die kruisiging lees uit die evangelies, kan mens deur daardie bril na die film the Passsion kyk. Indien jy die Bybelse verhaal goed ken, sal jy ook weet waar The Passion afwyk van die Bybelse getuienis of Bybelse skrywers se oogpunte. Die volgende vraag is dan waarom die vervaardigers van die film op bepaalde punte van die verhaal ander aksente geplaas het op plekke wat die Bybel dit nie doen nie. Die antwoord op die vrae sal jou lei na die spesifieke betekenis wat die vervaardigers van die film probeer kommunikeer.

Op hierdie wyse word die film dus ‘n ‘n leerervaring en ‘n gespreksgenoot en sien jy die Jesus-gebeure vanuit iemand anders se oog en waardeer jy ook weer die unieke hoek waaruit die verskillende evangelies die verhaal vertel. Volgens navorsing onthou ons baie meer van dit wat ons sien en self beleef. Die voordeel van die film is dat jy ingetrek word in die ervaring van die Jesus-gebeure en dit sal ‘n indruk op jou maak en mag jou dalk ook hartroerend aanraak. 

Bron:  http://www.bybelkennis.co.za/Algemene-Artikels-Bybelse-Temas-en-Sake/The-Passion-of-Christ.html 

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.