Het Jy ‘n Bybelse Wêreldbeskouing?


Barna se opname het ook ‘n verband gelê tussen ‘n persoon se wêreldbeskouing en sy/haar morele waardes en aksies.
Barna het opgemerk dat baie min Christene weet hoe om die kernwaar­hede van die Bybel te inte­greer en in hul alledaagse lewe te assimileer. Hulle weet nie hoe om betekenisvol op die uitda­gings en geleent­hede van die lewe te reageer nie.

WAT IS ‘N WÊRELDBESKOUING?
‘n Wêreldbeskouing is ‘n raamwerk waaruit ons die werklikheid beskou en sin uit die lewe in hierdie wêreld maak.
Dit is “enige ideologie, filosofie, teo­lo­gie, beweging of geloof wat ‘n oorkoepelende benadering skep vir die verstaan van God, die wêreld en die mens se verhoudings met God en die wêreld”, volgens David Noebel, outeur van ‘Understanding the Times’. ‘n Tweejarige glo byvoor­beeld hy is die middelpunt van sy eie wêreld, ‘n sekulêre humanis glo dat die stoflike al is wat bestaan en ‘n Boeddhis glo hy kan van swaarkry verlos word deur selfreiniging.

PERSOONLIKE BESKOUING

Iemand met ‘n Bybelse lewens- en wêreldbeskouing glo dat die belangrikste rede vir sy bestaan is om God lief te hê en te dien. Of dit nou bewustelik of onbewustelik is, elke persoon het ‘n sekere wêreldbeskouing.
‘n Persoonlike wêreldbeskouing is ‘n kombinasie van alles wat jy glo wat vir jou waar is; wat jy glo, word die dryfkrag agter jou emosies, besluite en aksies. Dit affekteer dus elke reaksie op elke terrein van jou lewe: van filosofie tot wetenskap, teo­logie en antropologie tot ekonomie, regte, po­litiek, kuns en sosiale orde. Alles! Kom ons ver­onderstel jy glo daaraan dat skoonheid deur elke mens self bepaal word (relatiewe waarheid) teen­oor skoonheid soos gedefinieer deur God se reinheid en kreatiwiteit (absolute waarheid). Dan is elke kunswerk, hoe vulgêr of abstrak ookal, ‘n skoonheidskepping.

BYBELSE WÊRELDBESKOUING
‘n Bybelse wêreldbeskouing is gebaseer op die onfeilbare Woord van God. Wanneer jy glo dat die ganse Bybel waar is; dan laat jy dít toe om die grondslag te wees van alles wat jy sê of doen. Dit beteken bv. dat jy die opdrag in Romeine 13, om die regering en gesagstrukture te eer, ernstig opneem.
Dit doen jy deur op ‘n verantwoordelike manier elke kandidaat te ondersoek voordat jy jou stem uitbring. Het jy ‘n Bybelse wêreldbeskouing? Beantwoord die volgende vrae wat gebaseer is op eise in die Bybel (wat George Barna in sy studie gebruik het):

  • Bestaan absolute morele waarhede?
  • Word absolute waarhede deur die Skrif gedefinieer?
  • Het Jesus Christus ‘n sondelose lewe gelei?
  • Is God die Almagtige, Alwetende Skepper van die heelal en regeer Hy vandag nog daaroor?
  • Is redding ‘n gawe van God wat nie verdien kan word nie?
  • Het Christene die verantwoordelikheid om sy/haar geloof met ander te deel?
  • Is die Bybel akkuraat in alles wat daarin vervat is?

Het jy ‘ja’ op hierdie vrae geantwoord? Slegs 9% wedergeborenes het. Wat egter belangriker as jou ‘ja’ op hierdie vrae is, is of jou lewe dit wys. Toegegee, ons is almal sondaars en ons skiet ver tekort, maar die meeste van ons eerste reaksies sal wys wat ons ten diepste glo die reine waarheid is.

WAT VERWATER ‘N BYBELSE WÊRELDBESKOUING?
Hier lê die groot probleem: nie-Bybelse wêreldbeskouingidees vind jy nie sommer net in ‘n boek – wat wag om ontdek te word nie. Ons word deurentyd daarmee gebombardeer deur televisie, films, musiek, koerante, tydskrifte, boeke en akademici. Omdat ons in ‘n baie selfsugtige, gevalle wêreld leef, maak hierdie idees verleidelik aanspraak op die vlees. Gaandeweg neem ons dit al meer in ons wêreldbe­skouing op. 
Dis egter só tragies dat ons dit dikwels doen sonder dat ons dit eers besef.As voorbeeld: baie Christene sal saamstem dat 1 Tessalonisense 4:3 en ander Skrifverwysings ons vermaan om seksuele immoraliteit te vermy, maar hoe dikwels verval Christene nie in die versoeking van voorhuwelikse seks of buite-egtelike verhoudings nie? Is dit doodeenvoudig omdat hulle swak is wanneer hulle verlei word, of is dit omdat dit veel vroeër begin het met die verleidelike leuens van ons geseksualiseerde samelewing?

HOEKOM MAAK ‘N BYBELSE WÊRELD­BE­SKOU­ING SAAK?
Indien ons nie werklik die Waarhede van God glo en dit leef nie; sal ons getuienis verwarrend en misleidend wees. Baie van ons gaan deur die lewesonder dat ons besef dat ons persoonlike wêreldbeskouing baie ernstig deur die wêreld beïnvloed is.
Die media en ander in­vloede, die ge­sekulariseerde geskiedenis-, regs-, wetenskaps- en politieke beskouing, God en ander mense, beïnvloed ons denke baie meer as wat ons ooit sal besef. Ons word dan “op sleeptou geneem deur leë, misleidende filosofie wat wel rekening hou met menslike tradisie en met kosmiese magte, maar nie met Christus nie.” Kol 2:8.

ONTWIKKEL ‘N DIEP GELOOF

Deur God se Waarhede toegewyd te leer, toe te pas en in alle areas in ons lewens te vertrou – of dit nou is wanneer ons fliek kyk, met ons huweliksmaats kommunikeer, kinders grootmaak of in ‘n kantoor werk – ons kan ‘n diep omvattende geloof ontwikkel wat sal bly staan t.s.v. die getygolf onBybelse idees wat op ons afspoel.
Indien ons God se openbaring ons eie maak en met onwankelbare geloof daarop vertrou, sal ons begin om die regte besluite met toepaslike reaksies op lewensvrae oor seks, die huwelik, aborsie, kloning, stamselnavorsing en mediakeuses. Want, op die ou einde, is dit ons besluite en aksies wat wys wat ons regtig glo.
“Moenie julle leefstyl aanpas by die gedragspatrone van hierdie wêreld nie, maar laat God julle omvorm deurdat Hy julle denkpatrone vernuwe.” Rom 12:2.

Bron:  http://www.juig.co.za/article.php?id=82

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.